Wymagania dotyczące instalacji przeciwpożarowej

Wymagania dotyczące instalacji przeciwpożarowej

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest jedną z podstawowych i priorytetowych kwestii, które brane są pod uwagę w dzisiejszym budownictwie, a jego zapewnienie jest jednym z warunków wstępnych zatwierdzenia projektu i oddania budynku do użytkowania. Warto jednak zadać sobie pytanie o to, czym właściwie jest instalacja przeciwpożarowa i jakie warunki powinna spełniać. Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie jest dość złożona.

Instalacja przeciwpożarowa w różnych typach budownictwa

Przede wszystkim należy powiedzieć sobie, że w kwestii takiej jak instalacja ppoż wymagania mogą znacznie się pomiędzy sobą różnić, w zależności od typu budownictwa. Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne musi spełniać inne warunki (dość ograniczone, ale jasno opisane w przepisach prawa budowlanego) niż budownictwo wielorodzinne. Inne warunki stawia się małym sklepom, biurom i budynkom usługowym, a inne dużym obiektom. Znaczenie ma zarówno docelowa ilość osób przebywająca w budynku, ilość kondygnacji, powierzchnia i wiele innych czynników. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można w odpowiednich ustawach (o ochronie przeciwpożarowej, prawo budowlane, o straży pożarnej i pojedyncze rozporządzenia).

Wodna instalacja przeciwpożarowa

Najważniejszym elementem wodnej instalacji przeciwpożarowej są oczywiście wewnętrzne (w niektórych przypadkach także zewnętrzne) hydranty. Muszą być one w odpowiedni sposób oznaczone i umieszczone w obrębie pionów komunikacyjnych (klatki schodowe). Ważnym wymogiem jest konieczność zasilania hydrantów wodą z zewnętrznej sieci, to znaczy muszą one być podłączone do sieci wodno-kanalizacyjnych niezależnie od budynku. Częścią wodnej instalacji ppoż. są również tryskacze i podobne elementy gaśnicze.

Elektryczna instalacja przeciwpożarowa

Oprócz instalacji wodnej częścią systemów ppoż. jest również instalacja elektryczna. Najważniejszym jej elementem jest przeciwpożarowy, awaryjny wyłącznik prądu, odcinający zasilanie w całym budynku. Równie istotnym elementem instalacji są tu czujniki ppoż., które mogą być połączone z automatyczną instalacją alarmową (przekazującą informację do Straży Pożarnej), albo urządzeniami gaśniczymi.

Pozostałe elementy instalacji przeciwpożarowej

Częścią instalacji przeciwpożarowej w budynkach są również urządzenia ruchome, służące do indywidualnej walki z pożarem, albo przeciwdziałania jego powstania. Są to najczęściej ręczne gaśnice dostosowane do warunków panujących w budynku. Nie należy zapominać również o elemencie instalacji ppoż. jakim są różnego rodzaju oznaczenia ewakuacyjne i tablice informacyjne ułatwiające korzystanie z innych elementów systemu.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.