Audyt PPOŻ

Realizując zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, naszym celem jest kompleksowe dostarczanie rozwiązań i analizowanie stanu aktualnie stosowanych zabezpieczeń. Aby dostosować obiekt do aktualnych przepisów prawnych, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, niezbędny jest audyt PPOŻ, który jest naszą specjalnością i jednocześnie jednym z najważniejszych elementów ochrony przeciwpożarowej.

Na czym polega audyt PPOŻ?

W naszej firmie przeprowadzamy audyty PPOŻ dla firm oraz instytucji, opierając się na aktualnych przepisach prawnych oraz potrzebach naszych Klientów. Audyt PPOŻ polega na kompleksowym sprawdzeniu obiektu oraz instalacji pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Analizujemy również dokumentację, wskazujemy nieprawidłowości i sugerujemy Klientom niezbędne, najlepsze rozwiązania, by podwyższyć ochronę przeciwpożarową.

W skład audytu PPOŻ wchodzą między innymi:
• sprawdzenie czy budynek oraz instalacje spełniają niezbędne wymagania narzucone przez polskie prawo w kwestii ochrony przeciwpożarowej,
• weryfikacja posiadanej dokumentacji i wskazanie ewentualnych błędów lub nieprawidłowości,
• sprawdzenie stanu budynku pod kątem ewentualnej ewakuacji, organizowanej w momencie wybuchu pożaru,
• sprawdzenie stanu oraz ocena zastosowanych w obiekcie urządzeń i sprzętów służących do gaszenia pożaru oraz zapewnienia bezpieczeństwa,
• sprawdzenie aktualności szkoleń oraz procedur postępowania, na wypadek zaistnienia niebezpieczeństwa pożarowego.
Efektem przeprowadzonego audytu PPOŻ jest specjalny raport, w którym Klient znajdzie wszelkie nieprawidłowości dotyczące ochrony przeciwpożarowej w budynku oraz wskazówki odnośnie działań, mogących wyeliminować te nieprawidłowości i przywrócić bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynku.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt PPOŻ?

• W celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
• W celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów prawnych, a tym samym uniknięcia wysokich kar nakładanych z powodu nieprzestrzegania zasad.
• W celu wyeliminowania zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających w budynku.
• W celu uniknięcia ewentualnych strach materialnych, wywołanych przez pożar.

Przeprowadzamy audyt PPOŻ w sposób kompleksowy

Jeżeli chcecie Państwo dostosować obiekt do aktualnych standardów przeciwpożarowych, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Oferujemy audyt PPOŻ przeprowadzany przez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, którzy objaśnią wszelkie kwestie związane z ochroną przeciwpożarową i odpowiedzą na każde Państwa pytanie.

audyt ppoż


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
Siedziba firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 59
35-301 Rzeszów
Dane firmy : KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.