Inspektor ochrony danych

inspektor ochrony danych osobowychInspektor ochrony danych IOD – jakie są jego zadania?

Wprowadzenie 25.05.2018 roku rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) doprowadziło do przekształcenia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji na funkcję Inspektor Ochrony Danych. Jest to w myśl aktualnych przepisów – osoba fizyczna, której zadaniem jest wspieranie administratora danych osobowych w zakresie ich prawidłowego zabezpieczenia.

Świadczymy dla firm usługę IOD. Zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą jeżeli potrzebują Państwo inspektora.

Do najważniejszych funkcji inspektora zaliczamy:

  • – informowanie wszystkich osób przetwarzających dane o obowiązkach, jakie spoczywają na nich w myśl obowiązujących zasad RODO,
  • – monitorowanie przestrzegania przepisów RODO i innych, związanych z ochroną danych osobowych,
  • – udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych i monitorowanie jej wykonania,
  • – współpraca i kontakt z organem nadzorczym w zakresie przetwarzania danych, a także konsultacje.

Kogo kontroluje Inspektor Ochrony Danych?

Inspektor Ochrony Danych kontroluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych. Monitoruje więc przestrzeganie obowiązujących przepisów, identyfikuje i analizuje procesy przetwarzania itd. Dzięki takim działaniom, możliwe jest dokładne zadbanie o kwestie ochrony danych osobowych w każdej organizacji.

Kompetencje Inspektora Ochrony Danych

Poza kontrolowaniem kwestii, związanych z ochroną danych osobowych, IOD może również prowadzić audyty wewnętrzne w organizacji. Może także szkolić pracowników przedsiębiorstwa w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator Danych Osobowych powinien angażować IOD we wszystkie kwestie, związane z ochroną danych w organizacji. Oznacza to, że inspektor może uczestniczyć np. w spotkaniach rady nadzorczej lub kierownictwa (oczywiście wyłącznie w zakresie ochrony danych osobowych).

Kto powołuje Inspektora Ochrony Danych?

IOD powoływany jest przez Administratora Danych Osobowych, który oddaje mu dostęp do wszystkich niezbędnych informacji związanych z ochroną danych. Administrator ma też obowiązek zgłoszenia Inspektora Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w czasie 14 dni od powołania IOD).

Kto może zostać Inspektorem Ochrony Danych?

Inspektorem Ochrony Danych może zostać osoba, która posiada odpowiednio dużą wiedzę dotyczącą prawa oraz ochrony danych osobowych. Taka osoba nie musi posiadać wykształcenia prawniczego i może to być zarówno aktualny pracownik danej firmy, jak również osoba z zewnątrz. Absolutnym warunkiem prawidłowego pełnienia swoich obowiązków jest w tym wypadku bardzo dokładna znajomość zarówno krajowych, jak i europejskich praktyk związanych z ochroną danych osobowych.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
Siedziba firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 59
35-301 Rzeszów
Dane firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.