Audyt BHP

audyt bhp

Czym jest audyt BHP?

Każdy pracodawca ma obowiązek dostosowania warunków pracy w firmie do zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – mówią o tym zarówno Kodeks Pracy, jak również Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy. Audyt BHP jest więc niezbędny we wszystkich firmach, a jego celem jest ocena warunków pracy panujących w danym przedsiębiorstwie pod kątem obowiązujących przepisów.

Za niedostosowanie się do tych przepisów, pracodawcy grożą sankcje karne. Wszelkie uchybienia mogą doprowadzić również do niezadowolenia pracowników, a także niebezpiecznych sytuacji, które narażą ich życie lub zdrowie.

Dzięki audytowi BHP dowiesz się, jakie nieprawidłowości występują w Twojej firmie, a także znajdziesz rozwiązania, dzięki którym dostosujesz warunki pracy panujące w Twojej firmie do aktualnych przepisów. A tym samym zadbasz o komfort oraz bezpieczeństwo swoich pracowników.

Audyt BHP – jaki zakres?

Audyt BHP ma na celu sprawdzenie:

 • warunków pracy w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy,
 • jakości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
 • dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego,
 • instrukcji bezpiecznego wykonywania prac oraz obsługi maszyn czy urządzeń,
 • stanu technicznego urządzeń, obsługiwanych przez pracowników,
 • systemu pierwszej pomocy i dopracowanie go,
 • aktualności szkoleń BHP,
 • warunków i organizacji ewakuacji w budynku,
 • badań profilaktycznych i wielu innych elementów, wpływających na komfort oraz bezpieczeństwo pracy w danej firmie.

Co podlega audytowi BHP?

Audytowi BHP podlegają wszystkie kwestie, związane z higieną i bezpieczeństwem pracy w firmie. Mowa tutaj zarówno o stanowiskach pracy, użytkowanych urządzeniach i sprzętach, stosowanych przez pracowników środkach ochrony indywidualnej, jak również organizacji pracy w budynku. Dzięki temu możliwe jest dokładne przeanalizowanie warunków pracy pod kątem obowiązujących przepisów, do których powinien dostosować się każdy pracodawca.

Przebieg audytu BHP

Audyt BHP przeprowadzany jest zawsze indywidualnie, w oparciu o potrzeby przedsiębiorcy. Audytor spotyka się z zarządem i pracownikami, może skontrolować stanowiska pracy czy urządzenia, przejrzeć dostępną dokumentację i wykonać wiele innych czynności, które mają na celu dostosowanie warunków BHP w firmie do obowiązujących przepisów. Następnie sporządza raport i przekazuje go przedsiębiorcy – znajdą się tam zarówno wszelkiego rodzaju niezgodności, jak również metody ich eliminowania.

Audyty BHP Rzeszów

Sprawdź ofertę Kof Regard. Zadzwoń


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
Siedziba firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 59
35-301 Rzeszów
Dane firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.