Szkolenia BHP

Szkolenia BHP Rzeszów

to poczucie bezpieczeństwa nie tylko dla pracowników, lecz także dla pracodawców

Szkolenia BHP oferowane przez firmę KOF Łukasz Adamiak to kompleksowa oferta szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm i instytucji z terenu miast takich jak Rzeszów oraz pozostałych miast województwa podkarpackiego.

Szkolenia bhp dla firm Rzeszów

Wykonujemy profesjonalne wstępne i okresowe szkolenia BHP. Zakres tematyczny oraz terminy szkoleń zawsze dostosowujemy do specyfiki konkretnego zakładu pracy oraz danych rodzajów stanowisk pracy. Dostarczamy także przedsiębiorcom praktyczną wiedzę dotyczącą uprawnień i sposobów sprawnej realizacji programu szkoleń stanowiskowych we własnym zakresie, tak aby osiągnęli maksymalny poziom oszczędności czasu i środków. Każde z naszych szkoleń prowadzone jest przez certyfikowanego specjalistę.

Oferta szkoleń BHP obejmuje:

  • Szkolenie bhp wstępne
  • Szkolenie bhp okresowe
  • Szkolenie bhp dla kadry kierowniczej

Szkolenia BHP Rzeszów

 

Szkolenia BHP dla pracowników

Każdy pracodawca musi mieć świadomość, że podstawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy jest zapewnienie pracownikom przeszkolenia z zakresu bhp jeszcze przed podjęciem pracy.

Równie istotne jest prowadzenie okresowych szkoleń dla pracowników, zgodnie z terminami określonymi przez ustawodawcę dla poszczególnych typów zawodów, wynikających z nich obowiązków i ryzyk zawodowych z nimi związanych.

Szkolenia BHP dla pracodawców

Wymogi stawiane przez ustawodawcę sprawiają, że nie tylko pracownicy są zobowiązani odbywać szkolenia bhp. Każdy pracodawca również powinien odbyć szkolenie BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Jak wynika z art. 237 § 2 Kodeksu Pracy, szkolenie to musi być także okresowo powtarzane.

Szkolenia BHP dla kadry kierowniczej

Warto mieć na uwadze, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba kierująca pracownikami powinna przejść swoje pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od chwili podjęcia pracy na stanowisku. Jednocześnie tego typu szkolenie nie może być przeprowadzane rzadziej niż raz na 5 lat.

Proponujemy Państwu szkolenie aktualizujące wiedzę z zakresu:

  • Oceny zagrożeń i ryzyk wynikających z zagrożeń występujących na stanowiskach pracy
  • Ochrony pracowników przed zagrożeniami
  • Tworzenia warunków pracy wykluczających ryzyko wystąpienia zagrożeń

Kurs bhp Rzeszów

Co ile szkolenia BHP

Długość ważności szkolenia BHP uzależniona jest od zajmowanego stanowiska. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami szkolenie okresowe BHP powinno być przeprowadzane, w zależności od zajmowanego w zakładzie pracy stanowiska, raz na rok, raz na 3 lata, raz na 5 lub 6 lat. Dodatkowo zajmowane stanowisko ma bezpośredni wpływ na formę szkolenia BHP oraz na jego minimalny czas trwania. Przykładowo pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, które wiążą się z zagrożeniem dla ich zdrowia muszą podchodzić do szkolenia BHP w wymiarze 8 godzin każdego roku.

Ile kosztuje szkolenie BHP

Sposób przeprowadzania szkoleń BHP nie ma jednolitej formy I jest uzależniony od specyfiki zakładu pracy. Oznacza to, że wszystkie tworzone przez KOF szkolenia są opracowywane indywidualnie tak, aby spełniać oczekiwania grupy pracowniczej, do której jest ono skierowane. W związku z tym każde szkolenie wymaga wcześniejszej konsultacji w celu ustalenia indywidualnego sposobu przeprowadzenia szkolenia, jego zakresu, a tym samym w celu ustalenia ceny.

Jak często szkolenia BHP

Szkolenie BHP to dobry sposób na poprawę bezpieczeństwa nie tylko kadry pracowniczej, ale również samych pracowników. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby organizować szkolenia nieco częściej niż wymagają tego przepisy. Jest to szczególnie dobre posunięcie, jeżeli w międzyczasie warunki pracy uległy zmianie. Dodatkowo należy pamiętać, że dodatkowe szkolenie, w określonych sytuacjach może być obowiązkowe.

Jak wygląda szkolenie BHP

To, w jaki sposób zorganizowane jest szkolenie BHP, zależy od tego czy jest to szkolenie wstępne, czy też szkolenie okresowe oraz od grupy, do której jest ono kierowane. Przykładowo w przypadku szkolenia początkowego zawsze wyróżnić można dwie części:

– instruktarz ogólny,
– instruktarz stanowiskowy.

Z kolei w przypadki szkolenia okresowego sposób, w jaki będzie ono przebiegać zależy od wybranej formy. Może to być zarówno klasyczne seminarium, jak i podzielony na część teoretyczną i praktyczną kurs.

Usługi bhp dla firm

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest niezwykle ważną kwestią w każdym przedsiębiorstwie. Dlatego też kluczowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom odpowiednich warunków.

My proponujemy usługi BHP dla firm. Korzystając z naszej oferty każdy przedsiębiorca może być pewny, iż w jego zakładzie pracy zostaną wdrożone wszelkie uregulowane prawnie normy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Skorzystanie z oferty firmy zewnętrznej zajmującej się usługami BHP jest rozwiązaniem najkorzystniejszym dla przedsiębiorstw. Szczególnie, jeśli firmy mają wiele oddziałów i zatrudnienie jednej osoby na etat nie wchodzi w grę. Usługi BHP wykonywane przez firmę zewnętrzną to gwarantowana satysfakcja, większa efektywność i opłacalność.

Korzystając z usług proponowanych przez naszych specjalistów z dziedziny BHP mają Państwo pewność, że w przypadku wystąpienia potencjalnych zagrożeń, mogą oni reagować szybko i skutecznie. Nic więc dziwnego, iż outsourcing BHP jest bardzo popularnym i efektywnym sposobem wdrażania przepisów bezpieczeństwa pracy w zakładach.

Obsługa BHP

Każde przedsiębiorstwo ma obowiązek dbać o zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Wynika to jasno z kodeksu pracy oraz rozporządzeń odnoszących się do norm BHP.

Obsługa BHP jest procesem skomplikowanym, dlatego też tak popularną formą jest zlecenie jej innej jednostce, tak zwany outsourcing. Nasza firma specjalizuje się w obsłudze BHP. Wybierając nasze usługi każdy przedsiębiorca ma gwarancję rzetelnie wykonanej pracy zgodnie z wszelkimi normami i zasadami. Outsourcing BHP to także duża efektywność przy jednoczesnym oszczędzeniu pieniędzy i czasu.

Obsługa BHP to wieloaspektowe zagadnienie, które przede wszystkim obejmuje przeprowadzanie szkoleń w zakładach pracy. Często zdarza się tak, iż przedsiębiorstwa zlecają nam także inne czynności związane z BHP, jak: dokumentację, doradztwo, ocenę ryzyka zawodowego lub pomoc prawną.

Nasza oferta jest tak szeroka, iż każdy pracodawca znajdzie w niej to, czego potrzebuje.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
Siedziba firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 59
35-301 Rzeszów
Dane firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.