Przeglądy gaśnic i hydrantów

Przeglądy gaśnic i hydrantów Przeglądy gaśnic i hydrantów

Przeglądy gaśnic i hydrantów oraz legalizacja to obowiązek każdego właściciela lub zarządcy budynku użyteczności publicznej, produkcyjnego, magazynowego czy inwentarskiego, w którym istnieje ryzyko wybuchu i rozprzestrzenienia się pożaru. Celem przeglądów jest stwierdzenie, czy urządzenia gaśnicze, znajdujące się w budynku, są w pełni sprawne i spełniają wszelkie obowiązujące wymagania metrologiczne.

Rola gaśnic przy wystąpieniu pożaru

Gaśnice to jedne z najważniejszych urządzeń przeciwpożarowych, które znajdują się w budynku. Ich zakup jest obowiązkowy, ponieważ umożliwiają zapobieganiu rozprzestrzeniania się ognia albo szybkie ugaszenie go w dowolnym miejscu w budynku. Dzięki gaśnicy możliwe jest uratowanie zdrowia i życia osób, znajdujących się w obiekcie – dlatego tak istotne jest to, aby urządzenie było w pełni sprawne i spełniało obowiązujące normy.

Przeglądy gaśnic – co kontrolujemy?

Przegląd gaśnic jest czynnością, która pozwala na kompleksowe sprawdzenie rodzaju i stanu urządzenia. Kontroli podlegają:

  • stan zabezpieczeń gaśnicy,
  • stan zbiornika i zaworu,
  • czytelność etykiety,
  • stan węża,
  • ciśnienie wewnątrz zbiornika,
  • stan oraz ilość proszku gaśniczego.

Przegląd gaśnic należy wykonywać co najmniej raz w roku – jest to oficjalnie obowiązująca norma, od której w naszym kraju nie ma żadnych odstępstw.

Przeglądy i konserwacja hydrantów

Bardzo istotnym elementem wyposażenia przeciwpożarowego w budynku, jest także hydrant, również podlegający przeglądom i legalizacji. Tego typu urządzenia odgrywają znaczącą rolę w gaszeniu pożarów oraz minimalizowaniu jego skutków – ich sprawne działanie jest podstawą w kontekście skutecznej walki z żywiołem.

Jak często dokonujemy przeglądu hydrantu?

Częstotliwość wykonywania przeglądów hydrantów jest podobna, jak w przypadku gaśnic – jest to obowiązek, którego należy przestrzegać przynajmniej raz w roku. Nie tylko dla bezpieczeństwa, ale również ze względu na obowiązujące w naszym kraju przepisy prawne.

Rodzaje hydrantów

Podstawowy podział to ten na hydranty wewnętrzne i zewnętrzne – te pierwsze dzielimy dodatkowo na trzy rodzaje, biorąc pod uwagę średnicę węża (DN 25, DN 33 i DN 52). Dzięki temu możliwe jest dopasowanie hydrantu do konkretnego obiektu i tym samym uzyskanie jego najwyższej skuteczności.

Czy węże hydrantu też podlegają kontroli?

Węże, które wchodzą w skład wyposażenia każdego hydrantu wewnętrznego, powinny również być kontrolowane pod kątem sprawności – przynajmniej raz na 5 lat. Sprawność można ustalić dzięki przeprowadzeniu próby ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
Siedziba firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 59
35-301 Rzeszów
Dane firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.