System oddymiania

system oddymiania budynkuCzym jest system oddymiania budynku?

System oddymiania budynku jest jedną z instalacji w budynku. Instalacja ta jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo jego użytkowników w sytuacjach zagrożenia, tzn. wybuchu pożaru. Jest on odpowiedzialny za skuteczne odprowadzanie dymu oraz trujących substancji, jakie są efektem rozprzestrzenienia się pożaru. Co za tym idzie, zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie opuszczania budynku drogami ewakuacyjnymi. Dzięki jego sprawnemu działaniu, możliwa jest nie tylko ochrona zdrowia i życia użytkowników obiektu, ale również ograniczenie szkód, jakie mogą wywołać ogień i wysoka temperatura.

Stosowanie systemu oddymiania budynku reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami].

Z czego składa się system oddymiania?

Nowoczesny system oddymiania budynku składa się z kilku elementów, w tym centrali systemu, ręcznych przycisków oddymiania, elementów detekcyjnych, okien i klap oddymiających, siłowników, centrali pogodowych czy kurtyn domowych. Ze względu na różnorodność urządzeń tego typu, poszczególne elementy mogą różnić się od siebie budową, właściwościami i sposobem działania.

Jakie rozróżniamy typy systemów oddymiających?

Podstawowym i najczęściej stosowanym typem systemu oddymiania jest system grawitacyjny, który skutecznie odprowadza dym oraz ciepło, powstałe w wyniku wybuchu pożaru. W tego rodzaju instalacjach stosuje się efekt przeciągu oraz zjawisko konwekcji – unoszenia gorącego dymu. Aby jego działanie było skuteczne, niezbędne jest zastosowanie otworów wentylacyjnych, które zostaną umieszczone zarówno w dolnej, jak i górnej części pomieszczenia.

Zasada działania systemy oddymiania

Poprzez wykorzystanie zjawiska konwekcji, system oddymiania umożliwia skoncentrowanie gorącego dymu w górnych partiach pomieszczenia. Dzięki zgromadzeniu się dymu pod dachem, możliwe jest zachowanie bezpieczeństwa dróg ewakuacyjnych, a co za tym idzie – przeprowadzenie sprawnej ewakuacji. Jak to możliwe, że dym unosi się do góry? Wynika to z ruchu powietrza, który jest wywołany różnicą temperatur między źródłem ciepła a otaczającym powietrzem. Zmienia się w ten sposób gęstość powietrza, czyli ciśnienie statyczne, co prowadzi do wznoszenia się nagrzanego powietrza, a opadania tego o niższej temperaturze.

System oddymiania budynku

Dodatkowe elementy w jakie może być wyposażany system

Oprócz wskazanych wyżej elementów składowych systemu w niektórych jego wersjach mogę znajdować się również sygnalizator optyczno-akustyczny, przyciski przewietrzania oraz centralne pogodowe i trzymacze elektromagnetyczne. System może też posiadać detektory deszcz-wiatr oraz sterowniki czasowe.

Sposoby wyzwalania systemu oddymiania

System wyzwalany jest na dwa sposoby: automatycznie, co odbywa się w momencie wzbudzenia czujników dymu lub czujki temperatury lub też w sposób ręczny (poprzez stłuczenie szyby i wciśnięcie odpowiedniego przycisku). Ponadto system można też rozbudować o funkcje naturalnej wentylacji dodając przyciski przewietrzania. Dają one możliwość ręcznego otwierania i zamykania klap dymowych, co umożliwia skuteczne odprowadzanie dymu z wnętrza pomieszczenia.
Istotnym elementem, który wchodzi w skład systemu, jest również detektor, który zamyka otwory oddymiające i napowietrzające podczas deszczu lub kiedy wieje porywisty wiatr. W momencie kiedy pojawia się ryzyko pożaru funkcje pogodowe zostają zablokowane, co daje możliwość otworzenia klapy.

Jak dbać o systemy oddymiania w budynkach o różnych przeznaczeniach?

System oddymiania grawitacyjnego wymaga poddawania konserwacji by mógł być sprawny i zapewniać bezpieczeństwo. Sposób konserwacji określony jest przez zasady wskazane w Polskich Normach oraz w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz innych dokumentach, w tym w instrukcjach przygotowanych przez producentów.

Bhp Rzeszów


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
Siedziba firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 59
35-301 Rzeszów
Dane firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.