Projektowanie systemów przeciwpożarowych

Projektowanie systemów przeciwpożarowych – jak projektujemy?

Projektowanie systemów przeciwpożarowych jest usługą, mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom, znajdującym się w budynku, poprzez zminimalizowanie ryzyka wybuchu pożaru i rozprzestrzenienia się ognia. Jako specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, wykonujemy kompleksowe projekty, w oparciu o potrzeby przedsiębiorców, warunki panujące w budynku, a także wiele innych aspektów, związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

W skład naszych działań wchodzi między innymi:

 • dopasowanie rodzaju systemu do potrzeb przedsiębiorstwa,
 • powiązanie systemu przeciwpożarowego z innymi urządzeniami i środkami bezpieczeństwa w firmie,
 • dzielenie budynku na strefy pożarowe i wybieranie miejsc, w których powinny znaleźć się czujniki,
 • dobieranie sygnalizatorów i innych niezbędnych elementów skutecznego systemu przeciwpożarowego,
 • wykonywanie pełnej dokumentacji.

Oczywiście wszystkie projektowane przez nas systemy przeciwpożarowe tworzymy w oparciu o aktualne przepisy prawne, obowiązujące w naszym kraju.

 Projektowanie systemów przeciwpożarowych – jaka cena?

Chcąc wychodzić naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, pragniemy świadczyć kompleksowe usługi w zakresie projektowania systemów przeciwpożarowych. Jest to proces złożony, na który składa się wiele elementów i w związku z tym, w przypadku każdego zlecenia, jest ono wyceniane w pełni indywidualnie. Wszystkie zastosowane przez nas rozwiązania, są dopasowane zarówno do rzeczywistych potrzeb, jak również możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Dzięki temu otrzymujecie Państwo rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo wszystkim osobom, przebywającym w budynku, a przy tym nie poniesiecie zbyt dużych kosztów. Zapewniamy także profesjonalne doradztwo i kompleksowość działań – również w zakresie innych usług związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku.

Ze swojej strony jesteśmy w stanie zapewnić Państwu konkurencyjne ceny oraz satysfakcjonujące warunki współpracy. Chcąc poznać szczegóły współpracy, ceny oraz dokładny zakres działań KOF – zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi specjalistami.

Co to jest projekt systemu przeciwpożarowego?

Projekt systemu przeciwpożarowego to dokument, który zawiera wszelkie wytyczne związane z instalacją przeciwpożarową, jaka powinna zostać założona w budynku, celem zminimalizowania ryzyka wybuchu i rozprzestrzenienia się pożaru. Określa między innymi:

 • ilość i rodzaj zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych i środków bezpieczeństwa,
 • charakterystykę obiektu,
 • niezbędne obliczenia, wykonywane indywidualnie dla każdego obiektu,
 • zalecenia dotyczące obsługi systemu przeciwpożarowego,
 • rozmieszczenie wszystkich elementów systemu,
 • wszelkie niezbędne rysunki.

Dzięki projektowi systemu przeciwpożarowemu, możliwe jest zbudowanie trwałej i przydatnej instalacji, a także jej odpowiednie założenie. Co więcej – to właśnie dzięki kompletnemu projektowi, możliwe jest poznanie dokładnego kosztu założenia instalacji, a także prawidłowe korzystanie z niej w przyszłości.

Projekt systemu przeciwpożarowego jest jednym z najważniejszych dokumentów, mających wpływ na bezpieczeństwo budynków i znajdujących się w nich osób, dlatego jego prawidłowe wykonanie jest niezwykle istotne.

Zasady projektowania systemów przeciwpożarowych

Chcąc stworzyć odpowiedni projekt systemu przeciwpożarowego, który pozwoli wykonać instalację trwałą i skuteczną, niezbędne jest kierowanie się aktualnymi przepisami oraz kilkoma zasadami, warunkującymi jakość prowadzonych prac. Jako specjaliści w tej dziedzinie, tworzymy projekty systemów przeciwpożarowych w oparciu o wypracowane przez lata, skuteczne metody działania, do których należą między innymi:

 • określenie rodzaju budynku, jaki ma zostać objęty ochroną przeciwpożarową i w konsekwencji – dostosowanie do niego systemu przeciwpożarowego,
 • stworzenie kompletnego planu zachowania się w trakcie alarmu pożarowego,
 • właściwe zaplanowanie instalacji i wykonanie jej projektu – w jego skład wchodzą między innymi: wybór odpowiednich urządzeń i elementów systemu, ich właściwe rozmieszczenie i stworzenie wytycznych, związanych z obsługą systemu,
 • założenie instalacji zgodnie z przepisami oraz jej uruchomienie – dzięki temu możemy sprawdzić to, czy działa poprawnie i zapewnia odpowiednią ochronę przeciwpożarową.

Projektowanie systemów przeciwpożarowych – przepisy

Aby projekt systemu przeciwpożarowego był w pełni skuteczny, konieczne jest stosowanie się do aktualnych przepisów prawnych oraz specyfikacji technicznych. Ma to znaczący wpływ na bezpieczeństwo budynków oraz osób w nich przebywających. Do tych najważniejszych przepisów, zaliczamy między innymi:

 • konieczność korzystania z sygnalizatorów, stworzonych w oparciu o obowiązujące normy prawne MSWiA,
 • konieczność zastosowania sygnalizatora dla każdej strefy pożarowej w budynku,
 • obowiązek dostosowywania sygnalizatorów zarówno do warunków panujących w budynku, jak również centrali alarmowej,
 • minimalne natężenie dźwięku, jaki wydawać powinny sygnalizatory akustyczne, to 65 dB, zaś maksymalne – 120 dB; warto dodać, że alarm, który ma obudzić śpiącą osobę, powinien mieć natężenie dźwięku na poziomie co najmniej 75 dB,
 • poza głównym źródłem zasilania systemu, powinno się zadbać również o zasilanie rezerwowe.

To oczywiście tylko część przepisów – jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami!

Projektowanie instalacji PPOŻ

Instalacja przeciwpożarowa projekt

Projektowanie instalacji PPOŻ – przeznaczenie i zastosowanie w zgodzie z obowiązującymi standardami

Projektowanie instalacji przeciwpożarowych wiąże się z odpowiednim doborem urządzenia, które sygnalizuje możliwe zagrożenie pożarem. Ma na to wpływ wiele czynników, w tym warunki środowiskowe w jakich sprzęt ma pracować. Co istotne, samo działanie i przeznaczenie wiąże się z właściwym montażem, co odbywa się pod okiem specjalistów. Dzięki temu możliwe jest szybkie prowadzenie ewakuacji budynku i procesu ratowania zdrowia i życia.

Projektowanie instalacji ppoż

Z uwagi na bezpieczeństwo w trakcie planowania projektowania nie można zapomnieć o specyfikacji technicznej, w której znajdują się istotne dane na temat właściwych poziomów dźwięków i dodatkowe kwestie, które łączą się m.in. z koniecznością przewidzenia w każdej strefie pożarowej co najmniej jednego sygnalizatora. Co ważne, efektywne projektowanie systemów przeciwpożarowych wiąże się ponadto z koniecznością umieszczenia w każdym budynku co najmniej dwóch sygnalizatorów akustycznych, także wówczas gdy zalecany poziom dźwięku może zostać osiągnięty przez jedno urządzenie. Także w takiej sytuacji konieczne jest sprawdzenie pomieszczeń w których sygnalizatory oddzielają np. drzwi.

Projekt sap

Sprawne działanie sygnalizatorów i całego systemu instalacji przeciwpożarowej wynika ponadto z przeznaczenia sprzętu, co bezpośrednio łączy się z posiadanymi certyfikatami zgodności i dokumentacją potwierdzającą dopuszczenie do stosowania w instalacjach przeciwpożarowych.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
Siedziba firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 59
35-301 Rzeszów
Dane firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.