Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowegoCzym jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to dokument, zawierający wszelkie niezbędne wytyczne związane z ochroną przeciwpożarową w budynku. Jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia zagrożeń, związanych z wybuchem pożaru. Wszystkie wymogi prawne dotyczące sporządzania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Kto może opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcję bezpieczeństwa Pożarowego może sporządzić wyłącznie osoba, która ukończyła kurs dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub posiadająca tytuł technika pożarnictwa.

Gdzie wymagana jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna zostać sporządzona dla wszystkich obiektów lub ich części, które stanowią odrębne strefy pożarowe. Mowa tutaj o budynkach użyteczności publicznej, obiektach zamieszkania zbiorowego, budynkach produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

Co zawiera Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Każda instrukcja powinna zawierać:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej,
 • elementy wyposażenia, niezbędnego do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej,
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru,
 • metody zabezpieczenia prac niebezpiecznych (pod kątem pożaru),
 • sposoby zapoznania użytkowników budynku z przepisami przeciwpożarowymi,
 • warunki i organizację ewakuacji,
 • obowiązki poszczególnych osób w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • plany obiektów (wraz z danymi graficznymi), w tym m.in. powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji budynku, lokalizacji pomieszczeń, hydrantów itd.,
 • listę osób, które opracowały daną instrukcję.

Czy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy aktualizować?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy aktualizować co najmniej raz na dwa lata – nawet w sytuacji, gdy w budynku nie zostały przeprowadzone jakiekolwiek zmiany.

Gdzie w firmie znajduje się Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcja powinna znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, by mogła być wykorzystana na potrzeby działań ratowniczych. Najczęściej dokument umieszczany jest w specjalnej skrzynce (za szybą) w dobrze skomunikowanym miejscu w budynku.

Kto powinien zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego?

Każdy użytkownik budynku (w tym wszyscy pracownicy), np. w trakcie przeprowadzania szkolenia wstępnego BHP czy zapoznawania pracowników z wytycznymi dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
Siedziba firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 59
35-301 Rzeszów
Dane firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.