Ochrona przeciwpożarowa

Obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Ochrona przeciwpożarowa wiąże się z realizacją przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, poprzez zapobieganie powstaniu pożaru, jak i zapewnieniem środków do ich zwalczania.

Jesteśmy doświadczoną firmą zajmującą się kompleksową obsługą firm w zakresie obsługi PPOŻ. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów otaczamy ich wszechstronną opieką od etapu projektowania systemów bezpieczeństwa pożarowego, poprzez audyty i optymalizację projektów aż do ich wykonania. Przygotowujemy ekspertyz i opinie pożarowe, procedur i instrukcje. Służymy wsparciem doradczym w zakresie optymalizacji kosztów ochrony PPOŻ poprzez poszukiwanie rozwiązań zamiennych.

Nasze usługi PPOŻ realizujemy na terenie całego województwa podkarpackiego jak i całego kraju.

Ochrona przeciwpożarowa Rzeszów

PPOŻ Rzeszów

Zakres świadczonych usług:

 • Projektowanie i wykonawstwo systemów detekcji i sygnalizacji pożarów (ISP)
 • Projektowanie i wykonawstwo instalacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) i instalacji oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego
 • Projektowanie i wykonawstwo specjalistycznych systemów gaszenia pożarów (instalacje tryskaczowe, zraszaczowe, mgły wodnej oraz gaszenia gazem obojętnym)
 • Opracowanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i Scenariuszy Pożarowych
 • Opracowanie Operatów Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie z Ustawą o odpadach
 • Optymalizacja kosztów ochrony przeciwpożarowej od projektu po wykonawstwo
 • Audyty i ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych i zakładów
 • Ekspertyzy i opinie rzeczoznawcy pod względem dostosowania budynku do wymogów ppoż
 • Nadzór zgodności procedur i dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa
 • Przegląd, konserwacja i naprawa gaśnic, hydrantów i instalacji oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego
 • Opracowanie i aktualizacja planów ewakuacji
 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Organizacja ewakuacji próbnej

Ochrona przeciwpożarowa Rzeszów

BHP to także niezbędne procedury i dokumentacja ppoż.

Jesteśmy w stanie przygotować następujące rodzaje dokumentacji przeciwpożarowej:

 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (tworzenie lub aktualizacja);
 • Dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem;
 • Plan ewakuacji z obiektów i terenów;
 • Ekspertyzy Rzeczoznawcy ppoż;
 • Projektowanie i wykonawstwo systemów gaszenia pożarów
 • Projektowanie i wykonawstwo systemów detekcji i sygnalizacji pożarów (IPS);
 • Projektowanie i wykonawstwo dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DOS)

Dlaczego obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest potrzebna przedsiębiorcom i urzędom?

Ochrona przeciwpożarowa związana jest przede wszystkim z zapobieganiem, profilaktyką oraz niedopuszczeniem do powstawania warunków, które mogłyby doprowadzić do wystąpienia  pożaru oraz innych miejscowych zagrożeń na obszarze zakładu pracy oraz należących do niego obiektów.

Każdy przedsiębiorca powinien mieć świadomość konsekwencji wynikających z wykrycia nieprawidłowości w zakresie istotnego zagadnienia jakim jest ochrona ppoż. Warto więc sprawdzić czy Państwa firma spełnia rygorystyczne kryteria stawiane przez ustawodawcę.

Działania w zakresie zagadnienia jakim jest ochrona przeciwpożarowa muszą być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę oraz liczby zatrudnianych przez niego pracowników.
Istotnymi kwestiami są również ewentualna obecność innych osób znajdujących się na terenie zakładu pracy, a także rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Ppoż Rzeszów

Warto mieć na uwadze, że zgodnie z art. 207 KP każdy pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Zgodnie z Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z poz. zm.). osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.

 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
 • zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń ppoż., zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 • przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Ochrona ppoż

ppoż rzeszów


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
Siedziba firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 59
35-301 Rzeszów
Dane firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.