Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

dokument zabezpieczenia przed wybuchemCzym jest dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

Odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku to absolutnie priorytetowe kwestia dla każdego właściciela i zarządcy budynku. Mowa tutaj zarówno o odpowiednim wyposażeniu budynku, przeszkoleniu użytkowników obiektu, jak również o sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji. Jednym z jej najważniejszych elementów jest dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Powinien znajdować się w każdym zakładzie, w jakim istnieje ryzyko niekontrolowanego wybuchu, wynikającego z obecności w budynku rozmaitych substancji i materiałów łatwopalnych.

Zawarte są w nim wszelkie wytyczne, związane z korzystaniem ze stanowiska pracy i zachowaniem się pracowników w sytuacji zagrożenia.

Aby sporządzić taki dokument, niezbędna jest specjalistyczna wiedza. Zarówno z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego, jak również chemii czy mechaniki. Tylko wiedza i doświadczenie specjalistów, przeprowadzających wywiad i tworzących dokumentację, dają możliwość opracowania dokładnego dokumentu.  Dokument taki pozwoli na przeprowadzenie optymalnych działań w sytuacji zagrożenia.

Dla jakich miejsc tworzymy dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem sporządzić powinni wszyscy właściciele i zarządcy obiektów, których użytkownicy mają kontakt z materiałami łatwopalnymi. Z materiałami zwiększającymi ryzyko wybuchu i szybkiego rozprzestrzenienia się ognia. Do materiałów tych zaliczyć możemy różnego rodzaju pyły, parę, ciecze palne, gazy, mieszaniny hybrydowe. Ponadto liczne inne substancje, które sprzyjają powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru.

Konieczność sporządzenia takiego dokumentu wynika z przepisów, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. W sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.).

Co zawiera dokument zabezpieczenia?

  • Opis środków ochronnych i działań, mających na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa użytkownikom budynku oraz zminimalizowanie szkodliwych skutków wybuchu pożaru.
  • Wykaz przestrzeni, jakie są zagrożone wybuchem (wraz z klasyfikacją na strefy).
  • Oświadczenie pracodawcy dotyczące tego, że miejsce pracy i użytkowane urządzenia są odpowiednio przystosowane do przeprowadzanych prac i prawidłowo konserwowane, a także potwierdzające przeprowadzenie oceny ryzyka, związanej z możliwością powstania zagrożenia.
  • Terminy dokonywania przeglądów stosowanych w obiekcie środków ochronnych.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
Siedziba firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 59
35-301 Rzeszów
Dane firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.