Co to jest dokumentacja BHP?

Temat bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być traktowany priorytetowo i obowiązkowo przez każdego pracodawcę i pracownika, bez względu na to, czy jest to wielka firma zatrudniająca dużą grupę pracowników, czy też małe rodzinne przedsiębiorstwo. Obowiązek prowadzenia dokumentacji bhp na pracodawcę nakłada Kodeks Pracy. Celem prowadzenia dokumentacji bhp jest zachowanie maksymalnego poczucia bezpieczeństwa pracownika i regulacja działań w miejscu pracy. Zakres działań w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy zależy od specyfiki firmy, profilu działalności oraz od oceny ryzyka i czynników zewnętrznych, które mogą mieć istotny wpływ na stworzenie zagrożenia życia lub zdrowia pracownika.

Co powinna zawierać dokumentacja BHP?

Kodeks Pracy reguluje bardzo wiele kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, przy tym nie określają ściśle wzorów dokumentów, na podstawie których należy je stworzyć. Dlatego jest to temat trudny i wymagający wnikliwej analizy kodeksu prawa pracy lub korzystania z gotowych wzorów i dostosowywania ich do potrzeb przedsiębiorstwa. Wszystkie dokumenty bhp są kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy, dlatego, aby być spokojnym o ich merytoryczną zawartość, warto powierzyć przygotowanie i koordynowanie dokumentów bhp specjalistom. Dzięki temu można uniknąć wielu stresujących sytuacji, ponieważ firmy, które się w tym specjalizują wiedzą jak je przygotować i przede wszystkim skutecznie wdrożyć w zakładzie pracy.

Jeśli jednak z różnych powodów właściciel przedsiębiorstwa samodzielne będzie nadzorował dokumentację bhp musi wiedzieć, że jednym z podstawowych dokumentów niezbędnych do przechowywania jest karta szkolenia wstępnego, sporządzona wraz z chwilą zatrudnieniem pracownika. Następnie należy pamiętać o szkoleniu okresowym bhp. Istotne są także wstępne i okresowe badania lekarskie, ocena ryzyka zawodowego, instrukcje bhp, instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz wykaz osób odpowiedzialnych za udzielania pierwszej pomocy i reagowania na wypadek pożaru czy rejestr wypadków przy pracy. Wszystkie dokumenty powinny posiadać odpowiednie rejestry oraz powinny mieć odpowiednią strukturę organizacyjną.