Nadzór ppoż

stały nadzór ppoż

Co to jest nadzór ppoż nad obiektem?

Nadzór ppoż nad obiektem to pełnienie wszelkich obowiązków związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku. Mowa tutaj przede wszystkim o spełnieniu wymagań obiektu w kontekście przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, prowadzeniu niezbędnej dokumentacji, nadzorze nad urządzeniami przeciwpożarowymi czy szkoleniu pracowników. Wszystkie te działania, przeprowadzane przez zewnętrznych specjalistów, mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej i tym samym zminimalizowanie pojawienia się i rozprzestrzenienia pożaru w budynku.

Nadzoru dokonują osoby posiadające odpowiednie kwalifikację, wiedzę i doświadczenie – jest to niezwykle istotne w kontekście ochrony przeciwpożarowej. Wszelkie uchybienia w tym zakresie mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, a co za tym idzie – narażenia zdrowia lub życia pracowników i innych użytkowników danego obiektu.

Czy nadzór ppoż jest prowadzony stale, czy cyklicznie?

Nadzór ppoż jest prowadzony stale, tzn. odpowiedzialni za niego specjaliści dbają o regularne kontrole obiektu, pomagają w opracowywaniu dokumentów i służą radą w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Są dostępni przez cały czas – niezależnie od potrzeb właściciela budynku oraz wymagań, jakie obiekt musi spełnić, by ochrona przeciwpożarowa stała na najwyższym możliwym poziomie.

Co obejmuje stały nadzór ppoż?

Do podstawowych elementów nadzoru ppoż zaliczamy:

  • kontrolę obiektu, a więc regularne sprawdzanie jego stanu w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a w przypadku jakichkolwiek uchybień – znajdywanie i wdrażanie odpowiednich rozwiązań,
  • prowadzenie dokładnej dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową budynku i sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; dokumentacja zawiera plany ewakuacji, warunki ochrony przeciwpożarowej, niezbędne urządzenia czy sposoby postępowania na wypadek wybuchu pożaru,
  • szkolenie pracowników i kierownictwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
  • pomoc w zakresie obsługi urządzeń przeciwpożarowych,
  • kompleksowe doradztwo.

Kto dokonuje nadzoru ppoż?

Nadzoru ppoż dokonywać mogą wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach – inżynierowie pożarnictwa, osoby posiadające uprawnianie inspektora ochrony przeciwpożarowej czy kwalifikacje do wykonywania zawodu technika pożarnictwa. Wszystkie aspekty z tym związane, reguluje Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Brak stosownych kwalifikacji uniemożliwia dokonywanie wiarygodnych i legalnych nadzorów ppoż.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
Siedziba firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 59
35-301 Rzeszów
Dane firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.