Operat przeciwpożarowy

Co to jest operat przeciwpożarowy

Jedną ze specjalności naszej firmy jest tworzenie operatów przeciwpożarowych, które – zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach – są obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorstw, zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. W operacie przeciwpożarowym znajdują się wszelkie niezbędne warunki dotyczące ochrony przeciwpożarowej w miejscu magazynowania odpadów. Operat dołączany jest do wniosku o zezwolenie na zbieranie lub przetwarzania odpadów – dzięki niemu, możliwe jest uzyskanie pozytywnego postanowienia Państwowej Straży Pożarnej.

Jako specjaliści w tej dziedzinie, posiadamy odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, dzięki którym jesteśmy w stanie pomagać Państwu w sposób kompleksowy. Tworzymy operaty z największą dbałością o szczegóły i oczywiście zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie operatu przeciwpożarowego albo chęci podjęcia współpracy – zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą firmą.

Operat przeciwpożarowy – opracowanie dokumentu

Tworzymy operaty przeciwpożarowe dla składowisk odpadów w sposób kompleksowy i kompletny, dzięki czemu każda współpracująca z nami firma, ma możliwość ubiegania się o zezwolenie na gromadzenie lub przetwarzanie odpadów w danym miejscu. Uzyskanie pozytywnego postanowienia Państwowej Straży Pożarnej jest możliwe tylko wtedy, gdy operat jest stworzony w sposób profesjonalny i zgodny z przepisami, a przede wszystkim – przez specjalistów posiadających do tego stosowne uprawnienia.

Operat przeciwpożarowy, który wykonamy, zawierać będzie wszystkie niezbędne informacje i oceny związane z ochroną przeciwpożarową. Zadbamy o wszelkie istotne dane, obliczenia, podziały budynku na klasy pożarowe, stworzymy scenariusz pożarowy i ustalimy jakie zabezpieczenia oraz sprzęty będą niezbędne w danym miejscu. Dzięki temu – oprócz możliwości uzyskania stosownego zezwolenia – będziecie Państwo mogli zapewnić sobie oraz swoim pracownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa w miejscu składowania i/lub przetwarzania odpadów.

Co zawiera operat PPOŻ.

 • powierzchnia, wysokość ilość kondygnacji
 • odległość od otaczających budynków
 • parametry pożarowe substancji palnych
 • przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego
 • kategorie zagrożenia ogniowego
 • ocena zagrożenia wybuchem
 • podział obiektu na strefy pożarowe
 • klasa odporności pożarowej budynku
 • warunki ewakuacji, oznakowanie
 • zabezpieczenie instalacji użytkowych
 • dobór urządzeń PPOŻ. w budynku
 • scenariusz pożarowy
 • wyposażenie w gaśnice
 • zaopatrzenie wodne do gaszenia budynku
 • drogi pożarowe

Cena operatu przeciwpożarowego

Nasza firma świadczy usługi wszystkim podmiotom, chcącym zapewnić pełne bezpieczeństwo w miejscu pracy – niezależnie od wielkości miejsca składowania odpadów czy stopnia skomplikowania instalacji, jaka będzie konieczna do zamontowania w celach ochrony przeciwpożarowej. W związku z różnorodnością potrzeb naszych Klientów, a także ilości prac, jakie należy wykonać w celu sporządzenia operatu przeciwpożarowego, wycena przeprowadzana jest indywidualnie dla każdego Klienta. Dzięki temu macie Państwo pewność, że cena, jaką zapłacicie, będzie uczciwa i odpowiadająca wykonanej przez nas pracy.

Ze swojej strony pragniemy dodać, że nasza oferta jest konkurencyjna, a dzięki atrakcyjnym cenom i profesjonalizmowi działań, jesteśmy w stanie spełniać oczekiwania najbardziej wymagających klientów. W celu nawiązania współpracy albo jakichkolwiek pytań lub wątpliwości (również w przypadku ceny) – zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi specjalistami. Postaramy się udzielić stosownych informacji i możliwie jak najszybciej wycenić usługę.

Każdy operat PPOŻ powinien zawierać m.in.:

 • informacje formalno-prawne, takie jak NIP, rodzaj i masa odpadów, miejsce przetwarzania i magazynowania odpadów, opis metod przetwarzania czy określenie ilości odpadów niebezpiecznych,
 • informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej, takie jak warunki ochrony, charakterystyka procesu technologicznego, urządzenia przeciwpożarowe, sposoby postępowania w przypadku zagrożenia, zadania i obowiązki w zakresie ochrony PPOŻ itd.

operat przeciwpożarowy

Ochrona przeciwpożarowa miejsc magazynowania odpadów

Operat PPOŻ wskazuje wymagania odnoszące się do warunków ochrony miejsce w których gromadzone są odpady komunalne. W tym zakresie ochrona ta obejmuje takie czynności jak przede wszystkim opracowanie operatu przeciwpożarowego, który jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji. W dalszej kolejności niezbędne jest ponadto uzyskanie zgody na warunki zawarte w operacie warunków ochrony przeciwpożarowej w formie postanowienia, stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie decyzji.

Operat ppoż

Regulacje prawne odnoszą się także do konieczności przeprowadzenia kontroli w miejscu, które stanowi przedmiot tej sprawy i w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, co odbywa się podczas prowadzenia sprawy i w jej toku lub podczas zmiany decyzji.

Szczegółowe warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, a także obiektów oraz ich części, które stanowią strefy pożarowe i miejsc magazynowania odpadów komunalnych wynikają z ustaleń Państwowej Straży Pożarnej z komendantem powiatowym (miejskim).

Jest to obowiązkowa czynność, która musi znaleźć się także jako opis stanowiący załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów, a także do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.


Sklep / Zaopatrzenie

<[email protected] tel 633 335 943

Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
Siedziba firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 59
35-301 Rzeszów
Dane firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.