Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy – zakres oferowanych usług

Bezpieczeństwo i higiena pracy oznacza przede wszystkim stanie na straży bezpiecznego świadczenia pracy na każdym odcinku działania przedsiębiorstwa lub instytucji. Naszą celem jest skuteczne implementowanie przepisów prawa pracy dla naszych Klientów, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania przepisów prawa pracy.

Oferta usług z zakresu BHP zawiera następujące czynności:

 • Audyt bhp
 • Nadzór zgodności procedur i dokumentacji z wymogami przepisów BHP
 • Szkolenia wstępne i okresowe
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Instrukcje BHP stanowiskowe i maszyn
 • Rejestry: szkoleń, kontroli, wypadków i chorób zawodowych
 • Prowadzenie postępowanie powypadkowe – dokumentacja powypadkowa
 • Pomoc w zakresie zapewnienia odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników
 • Udział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Inspekcją Sanitarną

Czas trwania i terminy poszczególnych działań i szkoleń są w dużej mierze uzależnione od indywidualnych potrzeb każdego Klienta oraz specyfiki jego działalności.  Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że przepisy podlegają nieustannej ewolucji w polskim ustawodawstwie, co zmusza przedsiębiorców do ciągłego czuwania nad zmianami w prawie oraz rozwiązywania problemów dotyczących organizacji swojego przedsiębiorstwa. Wdrożenie systemu zarządzania kwestiami związanymi z BHP może również przyczynić się do poprawy wyników finansowych firmy poprzez eliminowanie strat spowodowanych wypadkami przy pracy, awariami czy występowaniem pożarów.

Obsługa w zakresie bhp powierzona zewnętrznemu podmiotowi ochroni Państwa firmę przed niebezpieczeństwem zaistnienia nieprawidłowości oraz obawami przed kontrolami urzędów i instytucji egzekwujących przestrzeganie przepisów.

Skutecznie zadbamy o wszelkie kwestie związane z BHP. Profesjonalne wsparcie naszej firmy zagwarantuje Państwu rzetelne i sprawne wykonywanie powierzonych zadań. Zabezpieczymy Państwa firmę lub instytucję, jako pracodawcę, przed odpowiedzialnością za ewentualne przypadki naruszenia przepisów oraz koniecznością wypłaty odszkodowań.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez pocztę elektroniczną.

Doradzimy Państwu rozwiązania, które będą odpowiedzią na realne potrzebny, a koszty propozycji wdrożeniowych dostosujemy do zakresu budżetu jakim rozważacie przeznaczyć na zabezpieczenie kwestii BHP.

Co oznacza bezpieczeństwo i higiena pracy

Chociaż może się to wydawać zaskakujące, to polskie prawo nie posiada żadnej normatywnej definicji BHP. W związku z tym pojawia się pytanie co oznacza bezpieczeństwo i higiena pracy. Do określenia czym jest, a czym nie jest BHP można posłużyć się definicją podawaną przez Centralny Instytutu Ochrony pracy.

Zgodnie z zaprezentowaną przez centralny Instytut Ochrony definicją bezpieczeństwo i higiena pracy to zarówno ogół norm prawnych, jak i środków badawczych organizacyjnych i technicznych, których zadaniem jest zapewnienie osobom zatrudnionych takich warunków wykonywania obowiązków, aby ich praca była efektywna oraz nie przyczyniła się do narażania ich na zbędne ryzyko grożącego zarówno wypadkiem, chorobą, jak i nadmiernym obciążeniem fizycznym i psychicznym.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pomimo tego, że nic nienormatywnego BHP, to nie ma żadnego problemu, aby określić obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa higieny i ergonomii pracy. Wszystkie przepisy wyjaśniające co to jest bezpieczeństwo i higiena pracy odnaleźć można zarówno w konstytucji, jak i szczegółowych zapisach kodeksu pracy, Dodatkowo kwestie tą regulują różnego rodzaju ustawy szczegółowe ty też ustawy odrębne, zawierające przepisy odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na ogół wszystkie spośród tych przepisów regulują takie aspekty jak m.in. oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie itp. w miejscach pracy, czy też dostępność różnego rodzaju urządzeń higieniczno-sanitarnych m.in. natrysków, czy też szatni w miejscu, gdzie wykonywane są obowiązki pracownicze. Ponadto zawarte w ustawach i rozporządzeniach przepisy porządkują m.in. zasady zwiększania bezpieczeństwa pracownika, czy też zasady określające sposób wykorzystywania sprzętu w pracy.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
Siedziba firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 59
35-301 Rzeszów
Dane firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.