Polityka BHP przedsiębiorstwa – jakie elementy uwzględnić?

Bezwzględnym obowiązkiem każdego zakładu pracy jest zapewnienie takich warunków, które pozwolą pracownikom na bezpieczne wykonywanie swojej pracy. W związku z tym pracodawcy wprowadzają do swoich firm różnorodne regulaminy i wytyczne mające na celu zapewnienie bezpiecznych warunków. Jednym z nich jest wprowadzona polityka BHP przedsiębiorstwa. Czym jest polityka BHP przedsiębiorstwa oraz jakie elementy należy w niej uwzględnić?

Czym jest polityka BHP przedsiębiorstwa?

Polityka BHP przedsiębiorstwa to swego rodzaju deklaracja kierownictwa określająca przedsięwzięcia strategiczne w zakresie BHP oraz sposoby ich realizacji w okresie długoterminowym.

Tworząc politykę BHP głównym celem jest zapobieganie wszelkim wypadkom przy wykonywaniu pracy oraz zminimalizowanie ryzyka powstania chorób zawodowych. Ponadto, ważne jest, by osiągnąć poziom bezpieczeństwa, który będzie zgodny z wymaganiami narzucanymi zarówno prawnie, jak również tymi ustalonymi przez firmę. Chcąc osiągnąć sukces konieczne jest bezwzględne przestrzeganie ustalonych zasad zarówno przez pracowników, jak i kadrę zarządzającą oraz nieustanne doskonalenie podejmowanych działań. To pierwszy, ale niezwykle ważny etap, w całym procesie planowania działań mających na celu zapewnić bezpieczeństwo i ochronę.

Polityka BHP przedsiębiorstwa – co należy uwzględnić?

Formułując politykę BHP niezbędne jest spełnienie wymagań zawartych w normie PN-N-18001. Treść powinna zawierać m.in. takie założenia, jak:
● informacje odnośnie zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym,
● osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, zgodnego z przepisami prawa oraz indywidualnymi ustaleniami firmy,
● nieustanne doskonalenie wszelkich podejmowanych działań z zakresu BHP,
● angażowanie pracowników pod kątem bezpieczeństwa i higieny.

Poza określeniem założeń konieczne jest także opisanie sposobów ich realizacji. Wśród nich warto zawrzeć, a następnie wprowadzić w życie m. in. identyfikację ewentualnych zagrożeń, stała kontrola i ocena ryzyka powstawania niebezpieczeństwa na poszczególnych miejscach pracy, systematyczne i szczegółowe badania, pilnowanie terminów oraz terminowa realizacja planów w zakresie poprawy warunków, nieustanne inwestowanie w rozwój oraz podniesienie kwalifikacji wszystkich pracowników.

Warto pamiętać, by w treści zawrzeć oświadczenie, że firma zobowiązuje się do zapobiegania powstawania ewentualnych wypadków. Taka informacja jest jasnym znakiem, że sens tworzenia polityki z zakresu BHP jest rozumiany w prawidłowy sposób.

Projekt polityki BHP przedsiębiorstwa opracowuje zespół wdrażający system zarządzania BHP. Przed zatwierdzeniem oraz wprowadzeniem jej w życie należy skonsultować treść z przedstawicielami lub pracownikami danej firmy. Polityka BHP przedsiębiorstwa musi być odnotowana w sposób zwięzły, prosty i przede wszystkim – zrozumiały. Każdy pracownik musi znać, akceptować i stosować się do jego treści. Gotowy projekt zatwierdza najwyższe kierownictwo.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.