Szkolenia stanowiskowe BHP – co warto wiedzieć?

Szkolenia stanowiskowe BHP – co warto wiedzieć?

Każdy nowozatrudniony pracownik, który pełnić będzie w firmie określone zadania, powinien zostać zapoznany z wszelkimi niezbędnymi aspektami, związanymi z bezpieczeństwem oraz higieną jego pracy. Szczególnymi formami instruktażu są szkolenia stanowiskowe BHP, które przeprowadzane są w przypadku konkretnej grupy pracowników. Kiedy są obowiązkowe i na czym polegają?

Czym są szkolenia stanowiskowe BHP?

Szkolenia stanowiskowe BHP to formy instruktażu, mające na celu zapoznanie pracownika z wszystkimi czynnikami środowiskowymi oraz zagrożeniami, jakie panują na jego stanowisku pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami,  znajdującymi się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia stanowiskowe BHP powinny zostać przeprowadzone w przypadku każdego nowozatrudnionego pracownika, jeszcze przed rozpoczęciem przez niego pracy na danym stanowisku.

Dla kogo organizuje się taki instruktaż?

Szkolenia tego typu powinny być organizowane dla wszystkich pracowników, którzy zostali zatrudnieni na stanowiskach, gdzie występują niebezpieczne i uciążliwe warunki pracy, mogące narazić pracownika na utratę zdrowia lub życia. Są to zazwyczaj stanowiska robotnicze oraz te, w których pracownik ma codzienny kontakt z niebezpiecznymi narzędziami, maszynami czy substancjami. Co więcej – szkolenia stanowiskowe BHP muszą przejść także:

  • aktualni pracownicy przedsiębiorstwa, którzy zmieniają stanowisko pracy na takie, jak opisano wyżej,
  • uczniowie lub studenci, znajdujący się na nauce zawodu/praktyce studenckiej.

Instruktaż taki może przeprowadzić pracodawca lub wyznaczony pracownik, jednak pod warunkiem posiadanie odpowiednich kwalifikacji – zarówno zawodowych, jak również tych związanych z prowadzeniem szkoleń BHP.

Jak powinno wyglądać prawidłowo przeprowadzone szkolenie stanowiskowe bhp?

Aby dokładnie zapoznać pracownika z warunkami, panującymi na jego stanowisku i jednocześnie przygotować go do pełnienia nowych obowiązków, należy przede wszystkim:

  • przeprowadzić rozmowę wstępną, w trakcie której pracownikowi przekazane zostaną wszystkie niezbędne informacje dotyczące wykonywanych przez niego zadań,
  • pokazać w praktyce, jak wykonywać poszczególne czynności i zachować bezpieczeństwo podczas korzystania z narzędzi czy maszyn,
  • pozwolić pracownikowi samodzielnie wykonać określone czynności (zawsze pod okiem instruktora!),
  • skorygować ewentualne błędy.

Pod koniec szkolenia, instruktor powinien sprawdzić zdobytą przez pracownika wiedzę, a gdy okaże się ona wystarczająca – przydzielić pracownika do pracy na danym stanowisku.

Jak długo trwają szkolenia stanowiskowe BHP i jaki jest ich zakres?

Zarówno czas, jak i zakres szkoleń uzależnione są od kwalifikacji i doświadczenia pracownika, a także rodzaju stanowiska – mogą więc być bardzo zróżnicowane. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z organizowaniem tego rodzaju szkoleń – zgłoś się do specjalistów, którzy rozjaśnią Ci wszystkie kwestie.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.