Dla kogo Operat Przeciwpożarowy

242 pożary w 2018 roku na składowiskach odpadów zwróciły uwagę nie tylko mediów, ale i organów ścigania. Tak wysoka statystyka to anomalia, ponieważ jeśli cofniemy się do 2012 r. to w statystykach Państwowej Straży Pożarnej, widnieje 75 pożarów wysypisk śmieci. Przez kolejne lata ilość pożarów systematycznie rosła. W obecnym roku do sierpnia zanotowano aż 128 pożarów. Niestety, okoliczności nie są jednoznaczne i często wskazują, że nie były dziełem przypadku. Najłatwiejszym sposobem na pozbycie się nieczystości jest podpalenie, a sporo przypadków wskazywało na związek z nielegalnym obrotem i unieszkodliwianiem odpadów.

Walka z pożarami na wysypiskach.

Plaga pożarów wysypisk musiała w końcu spowodować reakcję ustawodawców. Rząd przez nowelizację Ustawy o odpadach obowiązek opracowania operatu przeciwpożarowego przez podmioty wytwarzające, zbierające lub przetwarzające odpady. W znaczący sposób zaostrzono zasady wydawania zezwoleń. I nie były to zmiany wyłącznie dotyczące magazynowania czy monitoringu, ale nawet „prześwietlanie” osób zajmujących się gromadzeniem odpadów.

Operat ppoż

Nowy wymóg, który ma pomóc walczyć z pożarami składowisk, nazywa się Operat Przeciwpożarowy. Operat ppoż. służy określeniu warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, instalacji, części czy innych miejsc do magazynowania odpadów. Operat zawsze podlega uzgodnieniu z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Tylko odpowiednio przygotowany operat, może pomóc w otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi PSP. Operat przygotowany zgodnie z przepisami powinien zawierać kilkanaście niezbędnych elementów. Po pierwsze określenie powierzchni oraz odległość od otaczających budynków, ale także wysokość i ewentualną ilość kondygnacji. Substancje palne da się określić za pomocą odpowiednich parametrów, dlatego ten element jest bardzo ważny. Gęstość obciążenia ogniowego jest w dużym skrócie energią cieplną materiałów palnych znajdujących się w obiekcie, powstających w momencie spalania. Przewidywana gęstość obciążenia, również powinna znaleźć się w operacie. Kolejne elementy to Kategorie zagrożenia ogniowego, ocena zagrożenia wybuchem oraz podział obiektu na strefy pożarowe. Jest pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części, w operacie należy również określić klasę w przedziale „A”, „B”, „C”, „D” i „E”

Bardzo ważny jest scenariusz pożarowy, oznakowanie i warunki ewakuacji, drogi pożarowe oraz zabezpieczenie instalacji użytkowych. Na pełny operat składa się jeszcze dobór urządzeń PPOŻ. W budynku, zaopatrzenie wodne do gaszenia budynku i wyposażenie w gaśnice.

Odpowiadając na pytanie, Operaty będą musieli przygotować wszyscy ci, którzy zbierają lub przetwarzają odpady. Istnieje sporo niejasności związanych z operatem przeciwpożarowym, dlatego w przypadku wątpliwości lub bardzo zawiłej sytuacji, zapraszamy do kontaktu.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.