Bezpieczeństwo pożarowe. Ustawa ppoż.

W każdym przedsiębiorstwie istnieją miejsca składowania różnego rodzaju odpadów. Aby zgromadzone materiały łatwopalne nie były zagrożeniem dla innych pomieszczeń, budynków i znajdujących się w pobliżu pracowników. należy wdrożyć operat przeciwpożarowy.

Kto powinien opracować operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy musi być opracowany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, i mogą to być:
– rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – w
sytuacji, gdy temat podlega marszałkowi województwa lub
regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska,
– inżynier pożarnictwa, czyli osoba która skończyła studia wyższe w
Szkole Głównej Służby Pożarniczej, na kierunku Inżynieria
Bezpieczeństwa Pożarowego – gdy nadzór leży w gestii starosty.

Operat przeciwpożarowy

Sporządzanie Operatu przeciwpożarowego stało się koniecznością, wynikłą z powodu serii pożarów, które pojawiały się w źle zabezpieczonych składowiskach odpadów. W związku z tą sytuacją, w ustawie o odpadach wprowadzono kilka istotnych zmian, dopuszczających rozszerzenie kompetencji Komendanta Straży Pożarnej, w zakresie ochrony przeciwpożarowej podczas kontroli składowisk odpadów w firmach.

Zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów jest możliwe po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia, a to wydawane jest po wyrażeniu pozytywnej oceny oględzin, miejsca do tego przeznaczonego; drugim istotnym punktem, przyczyniającym się do wydania zgody w sprawie odpadów, jest opracowanie operatu przeciwpożarowego.

Co określa operat przeciwpożarowy?

Operat zawiera niezbędne wytyczne w sprawie składowania odpadów na terenie obiektów będących w bezpośredniej bliskości innych budynków oraz stanowisk pracowniczych, dlatego, najważniejszą sprawą jest dokładne wyznaczenie bezpiecznego miejsca ich składowania oraz wprowadzenie jego lokalizacji do tego dokumentu. Następną czynnością jest przeprowadzenie szczegółowej kontroli jakości wykonanych zaleceń, dotyczących wszelkich zabezpieczeń tego terenu.

Do czego służy operat przeciwpożarowy

Operat przeciwpożarowy jest podstawą do uzyskania zezwolenia wydawanego przez PSP, musi zawierać część opisową oraz część graficzną dokładnej lokalizacji miejsca składowania odpadów oraz drogę dojścia i drogę ewakuacyjną. Tego typu dokument pozwoli na bezpośrednie dotarcie do właściwego miejsca, szybkie skontrolowanie terenu, a w razie pożaru – natychmiastową reakcję służb pożarniczych w kierunku ugaszenia ognia i ochrony sąsiadujących pomieszczeń.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.