Systemy przeciwpożarowe w firmach

Systemy przeciwpożarowe w firmach – najważniejsze informacje

Świadomość tego, jak ważne są systemy przeciwpożarowe w firmach wielu przedsiębiorców zyskuje dopiero wtedy, gdy zetknie się ze skutkami pożaru. Zniszczone maszyny, spalony towar, zalane pomieszczenia i dokumenty – to tylko niektóre ze strat, jakich może doświadczyć firma przez pożar. Dlatego zarówno dla małych i dużych przedsiębiorców zachowanie bezpieczeństwa pożarowego powinno być priorytetem.

Głównym aktem prawnym, który reguluje kwestie dotyczące ochrony przeciwpożarowej, jest ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu ma więc obowiązek:

  • przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażenia budynku i otaczającego go terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice (zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MSWiA),
  • konserwacji oraz naprawy sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
  • zapewnienia osobom przebywającym w budynku i na otaczającym go terenie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji w razie pożaru,
  • przygotowania budynku i otaczającego go terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
  • zaznajomienia użytkowników budynku z przepisami przeciwpożarowymi,
  • ustalenia sposobów postępowania w razie powstania pożaru.

Choć zapisy te mogą wydawać się dość ogólnikowe, to jednak mówią wprost, że każdy właściciel firmy, czy to małej czy dużej, jest odpowiedzialny za ochronę przeciwpożarową w jej siedzibie.

Systemy przeciwpożarowe w firmach – nie zawsze obowiązkowe

Systemy przeciwpożarowe w firmach mogą przyjmować różną postać. W większości przypadków jest to kombinacja elementów, których celem jest jak najwcześniejsze wykrycie i zlokalizowane pożaru, sygnalizowanie i alarmowanie o nim oraz podjęcie odpowiednich działań. Z reguły systemy przeciwpożarowe w firmach działają następująco: jeśli czujniki wykryją dym (lub system zostanie włączony ręcznie), informacja o tym trafia do centralki, która uruchamia kolejne funkcje: sygnalizację dźwiękową i akustyczną, ewentualnie klapy dymowe, urządzenia oddymiające czy instalacje gaśnicze (może także np. zatrzymać pracę maszyn), a jednocześnie przekazuje alarm do straży pożarnej. Oczywiście konkretny rodzaj systemu przeciwpożarowego w firmie oraz funkcje, jakie posiada, dobiera się pod kątem danego przedsiębiorstwa – metrażu jego siedziby, rodzaju działalności, typu budynku, liczby pracowników, otaczającego terenu itp.

Należy mieć świadomość, że tak zaawansowane systemy przeciwpożarowe w firmie nie są obowiązkiem – zgodnie z ustawą, systemy sygnalizacji pożarowej obejmujące urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe przeznaczone do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, muszą mieć m.in. budynki handlowe i wystawowe o określonej powierzchni, a także kina, teatry obiekty gastronomiczne, szpitale, sale sportowe oraz hotele o określonej liczbie miejsc. Montaż systemu przeciwpożarowego w firmie warto jednak bardzo poważnie rozważyć – może to okazać się inwestycja, która ochroni nie tylko dorobek przedsiębiorstwa, ale i ludzkie życie.

Źródła:

http://www.administrator24.info/artykul/id284,instalacja-sygnalizacji-pozarowej?p=1

http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p064.pdf

https://kadry.infor.pl/kadry/bhp/ppoz/456720,Kontrole-przeciwpozarowe-dzialania-pracodawcy.html

https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/system_sygnalizacji_pozarowej


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.