Kontrola ppoż w firmie

Kontrola ppoż w firmie zazwyczaj jest kontrolą wcześniej zapowiedzianą przez Państwową Straż Pożarną. Strażak, według przepisów, ma obowiązek z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem (w nagłych przypadkach 3-dniowym) powiadomić przedsiębiorcę o nadchodzącej wizycie. W ciągu tych dni istnieje możliwość odpowiedniego przygotowania miejsca pracy tak, by uniknąć nieprzyjemności. Zatem jakie są obowiązki firmy i na co zwrócić uwagę przed kontrolą ppoż?

Kontrola ppoż w firmie – co trzeba wiedzieć?

Podczas wizyty ppoż osoba upoważniona ma obowiązek skontrolować czy dane miejsce jest odpowiednio przystosowane do bezpiecznej ewakuacji ludzi w razie ewentualnego wystąpienia zagrożenia. Zostaną sprawdzone drogi ewakuacyjne.  Wszelkie przedmioty znajdujące się zarówno na korytarzach. jak również w poszczególnych pomieszczeniach (np. czy droga ewakuacyjna nie jest zablokowana/utrudniona przez znajdujące się na niej meble), sprawdzenie klatek schodowych i oświetlenia używanego w trakcie awarii. Ocenie podlega również zgodność faktycznego stanu budynku z projektem i wszelkimi rozwiązaniami narzuconymi przez ochronę ppoż, stan budynku w poprzednich latach. Wszelkie posiadane atesty i certyfikaty na przedmioty znajdujące się w budynku. W celu usprawnienia pracy warto również przygotować protokoły wcześniej wykonywanych przeglądów i konserwacji (gazowa, elektryczna, odgromowa, kominowa).

Obowiązki kontrolowanego gdy trwa kontrola ppoż w firmie

Do obowiązków osoby kontrolowanej należy przede wszystkim umożliwienie oraz możliwie w jak największym stopniu ułatwienie przeprowadzenia wszelkich zaplanowanych czynności kontrolnych. Osoba kontrolowana musi posiadać wiedzę na temat spraw dotyczących wykonywanych czynności oraz posiadać prawo do wyrażenia zgody na wykonanie zdjęć w celach sporządzenia dokumentacji. Ponadto, umożliwia wejście do wymaganych pomieszczeń oraz sprawdzenie znajdujących się w budynku urządzeń. Osoba kontrolowana powinna mieć przygotowaną dokumentację i kopię dokumentów, które również należy udostępnić osobie kontrolującej.

Wizyta powinna zostać zakończona sporządzeniem odpowiedniego protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych. Dokument powinien zawierać m. in.: dane osoby kontrolującej, termin, osoby obecne przy kontroli, wykaz pomieszczeń i sprzętów poddanych kontroli, opis stanu faktycznego, wykaz zakresu czynności. Po zapoznaniu z dokumentem osoba kontrolowana ma prawo wnieść swoje zastrzeżenia. W przypadku zgodności, obie strony składają podpis, tym samym zatwierdzając zawarte informacje.

Kto i kiedy może przeprowadzić kontrolę ppoż?

Kontrola ppoż w firmie może być przeprowadzona przez wyznaczonego przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej strażaka, ale również przez osobę posiadającą jedynie upoważnienie komendanta wojewódzkiego. Przed rozpoczęciem zadań sprawdzających, osoby kontrolujące, mają obowiązek pokazać odpowiedni dokument (legitymację służbową lub dokument tożsamości).

Wizyta poprzedzona jest wysłaniem odpowiedniego pisma powiadamiającego o planowanej dacie kontroli. Zazwyczaj dostarczane jest z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem, jednak w nagłych przypadkach zgłoszenia obiektu, mogą to być 3 dni.

Warto również wiedzieć, że Straż Pożarna ma prawo przeprowadzić niezapowiedzianą kontrolę w momencie wystąpienia realnego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, a także w momencie nasilonego niebezpieczeństwa pojawienia się pożaru. Co więcej, pomimo zasady przeprowadzenia zapowiedzianej wizyty w dni pracy, w przypadku niezapowiedzianych wizyt kontrola może być przeprowadzona w każdy dzień, włącznie z dniami wolnymi lub po godzinach pracy.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.