Gdzie w firmie najłatwiej o pożar?

Pożary w firmach wbrew pozorom nie zdarzają się często, a kiedy już dojdzie do pojawienia się ognia, jest on szybko wygaszany – za pomocą gaśnic albo automatycznych systemów gaszenia. Wynika to z rosnącej świadomości właścicieli firm, dotyczącej zabezpieczenia przeciwpożarowego. Nie oznacza to jednak, że każdy z nas jest w pełni bezpieczny – pożar może wybuchnąć i konieczne jest odpowiednie zareagowanie na niepożądaną sytuację. Gdzie w firmie najłatwiej o pożar i co może być jego przyczyną?

Gdzie w firmie najłatwiej o pożar?

Do pożarów najczęściej dochodzi w tych obiektach, w których znajduje się najwięcej materiałów palnych, a więc takich, które łatwo zajmują się ogniem i prowadzą do jego gwałtownego rozprzestrzeniania. Zwykle mówimy tutaj o obiektach magazynowych i produkcyjnych, gdzie ryzyko pożaru jest zwykle bardzo duże, w związku z czym niezbędne jest zadbanie o odpowiednie środki bezpieczeństwa.

W firmach, szczególnie narażone są miejsca, gdzie korzysta się ze sprzętu elektronicznego, przy którym należy zachować szczególną ostrożność. Nietrudno o pożar w biurze, pełnym urządzeń, w kuchni czy specjalnych pomieszczeniach, takich jak np. serwerownia. Ryzyko zwiększają również butle gazowe, niesprawdzone instalacje elektryczne, a także ścianki działowe, wykonane z palnych materiałów.

Najczęstsze przyczyny pożaru w firmach

O ile wskazanie tego, gdzie w firmie najłatwiej o pożar nie jest łatwe, ponieważ przy braku odpowiednich zabezpieczeń i dostosowania obiektu, może to mieć miejsce wszędzie, o tyle wymienienie najczęstszych przyczyn pożaru jest już najłatwiejsze. Zwykle pożar powstaje w wyniku:

  • gromadzenia zbyt dużych ilości materiałów palnych na danej powierzchni, co może spowodować błyskawiczne rozprzestrzenienie się ognia i duże problemy z jego ugaszeniem,
  • awarii instalacji elektrycznych, których można uniknąć poprzez regularne przeprowadzanie kontroli stanu instalacji oraz właściwe użytkowanie firmowych sprzętów,
  • nieostrożności i nieprawidłowo wykonywanych działań przy pracach niebezpiecznych pod kątem pożarowym,
  • nieprawidłowego magazynowania i posługiwania się substancjami niebezpiecznymi,
  • braku respektowania przepisów ochrony przeciwpożarowej i braku szkoleń BHP dla pracowników.

Jak uniknąć pożaru w firmie?

Pożar w firmie to potencjalne straty, a także niebezpieczeństwo dla osób, znajdujących się na jej terenie. Dlatego też najważniejsza dla wszystkich właścicieli i zarządców budynków, powinna być ochrona przeciwpożarowa, a więc z jednej strony dostosowanie budynku do wymogów prawnych, a z drugiej – przeszkolenie siebie oraz pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Niezbędne jest skontaktowanie się ze specjalistami i przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zainstalowanie systemu alarmowego i gaszenia pożaru, a także… profilaktyka oraz największa ostrożność. Mowa tutaj chociażby o kontrolowaniu instalacji elektrycznej, odpowiednim użytkowaniu sprzętów oraz prawidłowym składowaniu materiałów palnych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat tego, gdzie w firmie najłatwiej o pożar i jak uchronić się przed niebezpieczeństwem – skontaktuj się ze specjalistami w zakresie ochrony przeciwpożarowej!


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.