Ochrona zdrowia podczas pracy zawodowej

środki ochrony zbiorowej

W pracy spędzamy średnio ponad 35 lat! To liczba, która sprawia, że należy się zastanowić nad tym, w jakich warunkach pracujemy i co można zrobić, aby praca nie wpływała negatywnie na nasz stan zdrowia i komfort życia. Dlatego, w trosce o swoje zdrowie każdy pracownik powinien poznać swoje obowiązki i prawa, jakie mu przysługują z uwzględnieniem wykonywanych obowiązków na danym stanowisku pracy. Są to tematy, które wymagają wnikliwej analizy na wielu płaszczyznach, ale jednym z ważniejszych aspektów, o których pracownicy często zapominają lub bagatelizują są środki ochrony zbiorowej.

Istota środków ochrony zbiorowej

Pośród pracowników panuje przeświadczenie, że najważniejsze dla ich bezpieczeństwa i wysokiego komfortu pracy są środki ochrony indywidualnej. Warto podkreślić, że środki ochrony indywidualnej mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo pracownika, ale ustawodawca zaznacza, że pracodawca powinien w pierwszej kolejności wdrażać środki ochrony zbiorowej. Wynika to z przekonania, że lepiej zapobiegać negatywnym czynnikom, niż później zmagać się z ich konsekwencjami. Zgodnie z założeniami środki ochrony zbiorowej to wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, rozwiązania i likwidacja zagrożeń mające na celu ochronę zdrowia i życia pracowników w ich miejscu pracy. Środki ochrony zbiorowej, które przeznaczone są do ochrony grupy ludzi oraz pojedynczych osób można podzielić na administracyjno-organizacyjne, prawne i techniczne.

Podział środków ochrony zbiorowej

Środki administracyjno-organizacyjne i prawne obejmują przepisy w zakładzie, działania kontrolne oraz akty prawne. Środki techniczne, to działania mające na celu ochronę pracowników przy ich stanowiskach pracy. Ich zakres jest bardzo szeroki, a podejmowane środki ochrony bardzo złożone, uwzględniające specyfikę wykonywanej pracy, branży oraz zasobów lokalowych.

Warto zaznaczyć, że do podstawowych środków ochrony zbiorowej zalicza się oświetlenie, wentylację i klimatyzację, oddymianie, specyficzne rozwiązania techniczne w maszynach. W przypadku oświetlenia pracodawca wszędzie tam, gdzie to możliwe powinien zapewnić pracownikowi dostęp do światła dziennego. Jeśli jest to niemożliwe lub światło jest ograniczone, jego obowiązkiem jest doświetlenie pomieszczenia światłem sztucznym. Dobór oświetlenia w pomieszczeniu powinien uwzględniać specyfikę wykonywanej pracy, ponieważ niewłaściwe oświetlenie ma negatywny wpływ na narząd wzroku. Co z kolei negatywnie wpływa na jakość pracy oraz może powodować problemy ze zdrowiem. Podobnie jest z wentylacją i klimatyzacją, która utrzymuje odpowiednią jakość powietrza, temperaturę i czystość. Istotnym elementem środków ochrony zbiorowej jest także oddymianie i ochrona przeciwpożarowa. W każdym zakładzie pracy powinny odbywać się odpowiednie szkolenia oraz kontrole sprawdzające system.

Szerokim i bardzo istotnym tematem środków ochrony zbiorowej są rozwiązania konstrukcyjne w maszynach. Uwzględniają one wiele rozwiązań i systemów, takie jak: odpowiednie odległości, specjalne osłony czy systemy powiadamiania i zatrzymywania awaryjnego. A wszystko tak przemyślane, aby chronić życie i zdrowie pracownika.

Bhp Rzeszów


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
Siedziba firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 59
35-301 Rzeszów

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.