Oceny ryzyka zawodowego

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy względem swojego pracownika, jest dokonanie oceny ryzyka zawodowego. Przygotowanie takiej oceny i odpowiednie udokumentowanie ryzyka związanego z pracą na danym stanowisku jest czynnością niezbędną do tego, aby pracownik mógł w pełni bezpiecznie wykonywać swoje zawodowe obowiązki. Czym jednak jest taka ocena ryzyka zawodowego i kto konkretnie powinien ją posiadać?

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Czytając kodeks pracy, bez trudu można znaleźć zapis, że pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia każdemu pracownikowi bezpiecznego miejsca pracy. Oprócz jednak tego zobowiązany jest zapewnić mu badania lekarskie, a także, co być może najważniejsze, musi zapoznać pracowników z tym, co im grozi podczas wykonywania swoich obowiązków na danym stanowisku pracy. I ten właśnie ostatni punkt jest szczególnie ważny, ponieważ zobowiązuje on pracodawcę do tego, aby ocenił, a także udokumentował szczegółowo potencjalne ryzyko zawodowe, które towarzyszy pracy na danym stanowisku. Mało tego, musi zapewnić odpowiednie środki do tego, aby ryzyko to skutecznie zminimalizować, tak aby praca ta była nie tylko możliwa do wykonania, lecz przede wszystkim w miarę możliwości bezpieczna.
Ocena ryzyka zawodowego to oprócz tylko sporządzania samego raportu i danej oceny, również informacje przekazane pracownikowi. Pracownik musi być świadomy ryzyka, jakie towarzyszy danej pracy, a także wiedzieć, jakie są dostępne środki ku temu, aby to ryzyko zminimalizować podczas codziennego wykonywania swoich obowiązków.

Szczegółowe aspekty oceny ryzyka zawodowego

Co konkretnie powinna zawierać w sobie taka ocena? Jakie szczegółowe informacje dotyczące miejsca pracy powinny być w niej zawarte?
Najważniejszą sprawą podczas dokonywania takiej oceny, jest wzięcie pod uwagę miejsca znajdowania się stanowiska pracy. Szczególnie ważne są takie aspekty, jak jego powierzchnia, wysokość, czy też nawet ilość okien, które znajdują się w danym pomieszczeniu.
To jednak nie koniec, ponieważ ocena ryzyka wykonywanej na danym stanowisku pracy, koniecznie musi zwierać w sobie oczywiście same czynności, które podczas tej pracy będą realizowane. Jest to niezwykle ważne, ponieważ nie tylko miejsce pracy, ale również i same wykonywane codziennie zadnia, mogą stanowić niemałe zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pracownika. Szczególnie dotyczy to pracowników, którym zagraża porażenie prądem, czy też tych, którzy obsługują duże maszyny i automaty produkcyjne.

Na koniec każda tego typu ocena ryzyka, musi posiadać zawarte w sobie podsumowanie, które określać będzie każdy czynnik obecny i występujący na miejscu pracy, który może stanowić realne lub tylko potencjalne zagrożenie. Wraz z oczywiście wymienionymi środkami zaradczymi, które będą w stanie zminimalizować ich ryzyko.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.