Koronawirus a BHP

Dzisiaj potwierdzono łącznie 5 przypadków zarażenia koronawirusem w Polsce. SARS-CoV-2 został odnotowany w prawie 100 krajach na całym świecie, gdzie liczba chorych przekroczyła 100 tysięcy. Nikt oczywiście nie używa słowa epidemia, jednak powstaje wiele pytań i wątpliwości w kwestii prawa pracy i obowiązków pracodawcy.
Państwowa Inspekcja Pracy w odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania przygotowała odpowiedzi i wyjaśnienia. W większości dotyczą one kwestii związanych z przebywaniem lub wyjazdem w zagrożone regiony. Pierwsza kwestia to możliwość odmowy pracownika, jeśli delegacja dotyczy miejsca, w którym istnieje groźba zarażenia. Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu pracy, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia. Zaleca się także brać pod uwagę komunikaty i zalecenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Koronawirus w zakładzie pracy

Kolejne pytania to, czy pracodawca może zlecić dodatkowe badania lekarskie pracownikowi, który wrócił z wakacji np. Chin lub Włoch, czy może zabronić urlopu, jeśli ten miałby być wykorzystany w w wymienionych miejscach potencjalnie zagrożonych lub czy może nie dopuścić do pracy pracownika wracającego ze wspomnianych wcześniej przykładowych miejsc. We wszystkich przypadkach, pracodawca nie ma wystarczających uprawnień do wyżej wymienionych opcji. Wszystko pozostaje w racjonalniej ocenie i odpowiedzialności pracownika.
Natomiast Sejm RP 3.3.2020 r. uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
W ustawie nie ma ujętych szczegółowych procedur dla pracodawców, którzy nie wiedzą jak postępować w przypadku pracowników, są jedynie dwa przepisy odnoszące się do możliwości wystąpienia korona wirusa. W pozostałej części określa się, że w zakresach nieuregulowanych w ustawie stosuje się ustawę z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Przeciwdziałanie COVID-19. Praca zdalna

Praca zdalna może być rozwiązaniem w celu przeciwdziałania korona wirusowi. Pracodawca może polecić pracownikom wykonywanie obowiązków określonych w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Podstawą prawną jest art. 100 § 1 KP, gdzie jasno określone jest, iż należy stosować się do poleceń przełożonych, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa. A takie działanie jest uzasadnione bezpieczeństwem i higieną pracy.

Rozsądek i profilaktyka

Najważniejsze to nie poddawać się panice i rozsądnie podchodzić do aktualnej sytuacji. Warto też zapoznać się z podstawowymi zasadami zapobiegania.
Często myj ręce, używając mydła i wody.
Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
Zachowaj co najmniej 2 metry odległości od osób,
które kaszlą i kichają.
Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus
i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału
obserwacyjno-zakaźnego.
Przygotowaliśmy dla Was plakat w formacie A3 dotyczący powyższych zasad. Plakat można wydrukować i powiesić w widocznym miejscu w firmie.
Poniżej także adresy jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz lista oddziałów zakaźnych udostępnione przez Ministerstwo Zdrowia
Źródła
https://www.gov.pl
https://www.pip.gov.pl/

Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.