Jakie są konsekwencje właściwego i niewłaściwego zarządzania BHP.

O ile kiedyś tak postawione pytanie, można było rozstrzygać w kategoriach retorycznych, gdzie odpowiedziami były tezy oparte na przypuszczeniach. W 2019 dzięki dostępowi do wysokiej jakości danych udało się oszacować koszty urazów i chorób związanych z pracą.

BHP na wysokim poziomie opłaca się przedsiębiorcom.

EU-OSHA to jedna z agencji Unii Europejskiej powołana w 1994 roku, a działająca w hiszpańskim Bilbao, w dosłownym tłumaczeniu na polski Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Jej głównym zadaniem jest gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy i informacji z zakresu bhp, szczególnie tych, które są tzw. dobrymi praktykami i przynoszą wymierne efekty. W lipcu tego roku, na stronie agencji opublikowano sprawozdanie, w którym na podstawie danych z pięciu krajów Unii Europejskiej. Z przygotowanego raportu, jasno wynika, że niski poziom BHP w przedsiębiorstwach zwyczajnie się nie opłaca. Urazy, choroby, a często nawet zgony, które miały miejsce w pracy, to nie tylko wysokie koszty dla pracodawców. To także obciążenia dla obywateli, rządów i społeczeństwa poprzez wysokie koszty leczenia oraz składki na ubezpieczenie. Wcześniejsze przejścia na emeryturę, wielomiesięczne absencje, czy utrata doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników powodują dodatkowe wydatki.

1 euro zainwestowany w BHP zwraca się pod postacią 2,2 euro.

Z badań jasno wynika, że korzyści są więcej niż znaczące. Wystarczy przytoczyć kilka niezaprzeczalnych faktów, gdzie pozytywy są nader widoczne. Przede wszystkim jest to ograniczenie poziomu absencji, zmniejszenie poziomu wypłacanych odszkodowań, poprawa wydajności pracowników czy zgodność z wymogami kontrahentów. Udowodniono też, że przedsiębiorstwa, które przestrzegają wyższych norm BHP, osiągają lepsze wyniki. Niektóre kraje, aby jeszcze bardziej zadbać o bezpieczne
środowisko pracy wprowadziły programy finansowego premiowania przedsiębiorstw. Są to np. ulgi podatkowe, obniżenie składek ubezpieczeniowych czy dopłaty i dotacje z budżetu państwa. Dobrym przykładem będą Niemcy, gdzie firmy z sektora rzeźnictwa mogły liczyć na obniżenie składek za wprowadzenie dodatkowych szkoleń BHP dla
pracowników i zakup bezpieczniejszych narzędzi. Aż o 1000 spadła liczba zgłaszanych wypadków, a oszczędności na najbliższe 6 lat to aż 40 milionów euro.

Niski poziom ochrony BHP to aż 3,3% PKB w UE

Jak wspominaliśmy, na niewłaściwym zarządzaniu BHP tracą wszyscy. Nie tylko pracownicy i pracodawcy, ale także całe systemy zdrowia. Zamiast wykorzystać cenne zasoby, zużywane są one na leczenie urazów czy chorób. Można znacząco zwiększyć wydajność, zmniejszając jednocześnie poziom nieobecności w pracy, a także koszty samej opieki zdrowotnej. Utrzymać aktywność zawodową osób starszych, czy jednocześnie zmniejszyć ilość osób rezygnujących z pracy tylko po to, by opiekować się członkiem rodziny.

Więcej informacji można znaleźć w prezentacji

A estymację kosztów na https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs#!/

Idź za przykładem. Wprowadź wyższe standardy bezpieczeństwa w swojej
firmie. BHP Rzeszów Zadzwoń 887 119 887


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
Siedziba firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 59
35-301 Rzeszów

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.