Służba ppoż. w zakładzie pracy

Służba ppoż.

Każdy pracodawca prowadzący zakład pracy, niezależnie od branży, musi zapewnić swoim pracownikom odpowiednie, komfortowe i bezpieczne warunki, w których mogą realizować swoje obowiązki. Okazuje się, że bardzo ważną sprawą jest służba ppoż. czyli zadbanie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. W tym celu konieczne jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu, oznaczeń, a także powołanie pracowników odpowiedzialnych za zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

Generalnie, im więcej pracowników zatrudnia dany zakład pracy, tym większa powinna być brygada przeciwpożarowa składająca się z pracowników wyznaczonych do takich zadań. Zakres odpowiedzialności takiej służby przeciwpożarowej jest dość szeroki i wymaga od nich konkretnej wiedzy oraz umiejętności.
Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony ppoż.

Jak już zostało wspomniane wcześniej, pracodawca ma wiele obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Między innymi odpowiada on za:

• Przestrzeganie wymagań technicznych, budowlanych, instalacyjnych i technologicznych związanych z ochroną przeciwpożarową.
• Zapewnienie wyposażenia gaśniczego.
• Konserwację i naprawę urządzeń przeciwpożarowych, która przełoży się na ich niezawodne funkcjonowanie.
• Zapewnienie dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru.
• Przygotowanie budynku do przeprowadzania ewentualnych akcji ratowniczych.
• Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
• Ustalenie sposobu postępowania w razie pożaru.
• Wyznaczenie firmowej służby przeciwpożarowej.

Służba ppoż. zadania w zakładzie pracy

Służba ppoż. w zakładzie pracy wyznaczona przez pracodawcę powinna składać się z pracowników, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę w zakresie ochrony przed pożarami. Pracownicy tacy powinni przejść specjalistyczne szkolenia prowadzone przez firmy oferujące taką formę edukacji pracowniczej. Dzięki takim szkoleniom służba ppoż. w zakładzie pracy uzyska odpowiednią wiedzę na temat swoich obowiązków. Generalnie pracownicy zaliczani do służby ppoż. odpowiadają za:

• Czynności z zakresu ratownictwa i ewakuacji osób oraz mienia firmowego.
• Gaszenie pożarów przy pomocy dostępnych środków.
• Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym.
• Działania z zakresu zapobiegania pożarom.

Profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe dla służby ppoż.

Oczywiście personel wchodzący w skład firmowej służby przeciwpożarowej powinien posiadać certyfikaty potwierdzające posiadanie wymaganych umiejętności i doświadczenia. Można je uzyskać dzięki udziałowi w szkoleniach organizowanych przez specjalistyczne firmy. Zatrudniają one doświadczonych instruktorów i egzaminatorów, którzy zapewniają fachowe szkolenia służby ppoż. w zakładzie pracy oraz wszystkich pracowników. Znalezienie takich firm w Polsce nie stanowi większego problemu. W skład ich oferty wchodzą usługi, takie jak:

• Audyty przeciwpożarowe.
• Ocena stanu bezpieczeństwa ppoż. w zakładzie pracy.
• Próbne ewakuacje oraz ćwiczenia z zakresu obsługi wyposażenia ppoż.
• Kontrola zgodności procedur i dokumentacji z wymaganiami ppoż.
• Naprawa oraz konserwacja gaśnic, hydrantów i innego sprzętu przeciwpożarowego.
• Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.