Jakie przepisy ppoż obowiązują w magazynie

Magazyny są przeznaczone do przechowywania w nich towarów lub półproduktów. Te, z uwagi na swoje właściwości, mogą charakteryzować się mniejszą lub większą palnością – dlatego należy dostosować poziom zabezpieczeń do potencjalnego zagrożenia. Jakie przepisy ppoż obowiązują w magazynie?

Klasyfikacja magazynów

Tego typu pomieszczenia, służące do przechowywania towarów, są klasyfikowane jako produkcyjno-magazynowe (w skrócie PM). Obecnie obowiązujące przepisy prawne narzucają obowiązek przyporządkowania każdego budynku do określonej kategorii, oznaczonej literami od A (najwyższa odporność pożarowa) do E (najniższa odporność pożarowa). Przyporządkowania tego dokonuje się w oparciu o przybliżoną gęstość obciążenia ogniowego oraz w zależności od tego, do której grupy wysokości przypisano budynek. Jednocześnie, w przypadku planowanych prac remontowo-modernizacyjnych lub w fazie projektowania – należy wziąć pod uwagę, że w przypadku podziemnych magazynów powierzchnie pożarowe nie mogą przekroczyć 50% ogólnej powierzchni.

W oparciu o odpowiednie przepisy określa się maksymalne powierzchnie stref pożarowych w magazynach. Ustawodawca dopuszcza możliwość ich rozszerzenia nawet o 150%, w przypadku zastosowania odpowiednich elementów infrastruktury przeciwpożarowej. Zalicza się do nich stałe, wodne urządzenia gaśnicze (dające możliwość podwojenia powierzchni strefy pożarowej) oraz samoczynne narzędzia oddymiające (pozwalające na powiększenie powierzchni strefy pożarowej o kolejnych 50%).

Ewakuacja to podstawa

Oprócz zastosowania odpowiednich materiałów, a także ewentualnych urządzeń przeciwpożarowych, niezbędne jest zapewnienie pracownikom bezpiecznej i możliwie jak najkrótszej i najbezpieczniejszej drogi ewakuacji na wypadek pożaru. W tym przypadku ważne jest odpowiednie rozplanowanie drogi ewakuacyjnej, ale również oszacowanie, ile osób jest w stanie realnie wydostać się z budynku w razie pożaru. Konieczne jest w takim przypadku obliczenie maksymalnej ilości pracowników w oparciu o informację, że każda osoba pracująca w magazynie musi mieć minimum 30m2 powierzchni użytkowej dla siebie. To oznacza, że hala magazynowa o powierzchni użytkowej 3000m2 może zatrudniać maksymalnie 100 pracowników w trakcie jednej zmiany.

Kolejną kwestią o dużym znaczeniu w przypadku ewakuacji ma zapewnienie odpowiedniej drogi ewakuacyjnej, nie oddalonej zanadto od stanowisk pracy. Również ta kwestia jest jasno określona w przepisach i ściśle uzależniona od gęstości obciążenia ogniowego.

Gdy parametr ten przekracza dla danego budynku 500 MJ/m2, a jednocześnie budynek liczy więcej niż jedno piętro – długość przejść ewakuacyjnych może mierzyć maksymalnie 75 metrów. W przypadku gdy gęstość obciążenia ogniowego jest mniejsza niż 500 MJ/m2 z jednym piętrem, a także w odniesieniu do budynków parterowych – długość przejść ewakuacyjnych to maksymalnie 100 metrów. Drogi pożarowe można wydłużyć o 50% gdy zamontowana jest instalacja tryskaczowa, a także o kolejne 50% w sytuacji, w której w magazynie znajduje się instalacja oddymiająca. Dodatkowo, przepisy dają również możliwość wydłużenia przejścia ewakuacyjnego o 25%, jeśli hala magazynowa jest wyższa niż 5 metrów.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.