Postępowanie powypadkowe – co warto wiedzieć na ten temat?

Niezależnie od poziomu i skuteczności zabezpieczeń w miejscu pracy wypadki czasami się zdarzają. Bywa, że zadziała czynnik ludzki, a innym razem niemożliwe do przewidzenia, mało prawdopodobne elementy losowe.

Konsekwencje takiego wydarzenia dla firmy i pracowników, którzy ulegli wypadkowi mogą być poważne. Dlaczego w interesie wszystkich jest to, żeby jak najdokładniej ustalić, co właściwie się wydarzyło i dlaczego, a także przygotować stosowaną dokumentację. Temu właśnie służy postępowanie powypadkowe.

Ustalenie szczegółów dotyczących wypadku

Pierwszym zadaniem postępowania powypadkowego jest ustalenie szczegółów dotyczących wypadku. Jeżeli jest to w danym momencie możliwe, rozmawia się z pracownikami, którzy ulegli wypadkowi, a także z ewentualnymi świadkami. Przejrzeć i zabezpieczyć należy również nagrania z monitoringu w miejscu pracy, a także je zabezpieczyć, wykonując kopie zapasowe. W ten sposób uzyskuje się dokładny, potwierdzony zeznaniami świadków i nagraniem opis zdarzenia, który może być użyty między innymi dla uzyskania odszkodowania przez firmę.

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej wypadku

Ważne jest, żeby nie tylko uzyskać informacje dotyczące przebiegu wypadku, ale też wszystko odpowiednio udokumentować. Postępowania powypadkowe musi więc wiązać się z przygotowaniem kompletnej dokumentacji, w tym również fotograficznej z miejsca zdarzenia. Dokumentacja powinna też zawierać wcześniej wspomniane nagrania z monitoringu i spisane zeznania uczestników i świadków. Do dokumentacji związanej z wypadkiem dołączone mogą być protokoły wcześniejszych audytów, jeżeli dotyczą one bezpieczeństwa w firmie i działań podjętych, by je zapewnić.

Ustalenie przyczyn wypadku

Istotną funkcją postępowania powypadkowego jest również ustalenie przyczyn wypadku. W przypadku, gdy wypadek spowodowany został przez zaniedbanie, czy niezastosowanie się do zasad bezpieczeństwa pracy, ustalenie dokładnych przyczyn opierać się będzie na porównaniu zgromadzonej dokumentacji, obowiązujących regulaminów i wyników wcześniejszych audytów. Z kolei w przypadku, gdy wypadek miał związek ze złym stanem technicznym maszyn i urządzeń, konieczna będzie dodatkowa opinia autoryzowanych specjalistów.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
Siedziba firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 59
35-301 Rzeszów

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.