Planowanie PPOŻ w przedsiębiorstwie

Każdy właściciel lub zarządca budynku powinien zadbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, eliminując jakiekolwiek ryzyko pojawienia się i rozprzestrzenienia ognia. Planowanie PPOŻ w przedsiębiorstwie jest więc wskazane, jednak wiele spośród zobowiązanych do przestrzegania bezpieczeństwa w budynku osób, bagatelizuje ten problem. Sprawdźmy więc dlaczego trzeba zadbać o tę kwestię i dlaczego jest to absolutnie niezbędne.

Planowanie PPOŻ w przedsiębiorstwie – obowiązek regulowany prawnie

O kwestiach związanych z koniecznością ochrony przeciwpożarowej budynków, mówi ustawa o ochronie przeciwpożarowej z sierpnia 1991 roku, a także jej nowelizacja z 2005 roku. Wynika z niej, że obowiązek zadbania o ochronę przeciwpożarową w danym obiekcie posiada jego zarządca lub użytkownik, który podpisał z właścicielem umowę cywilnoprawną o użytkowanie obiektu. Wszelkich czynności związanych z planowaniem PPOŻ w przedsiębiorstwie oraz wdrożeniem stosownych rozwiązań dokonują natomiast inżynierowie i technicy pożarnictwa albo osoby, które ukończyły stosowny kurs, zorganizowany przez Państwową Straż pożarną.

Oczywiście wszelkie zaniedbania związane z ochroną przeciwpożarową na danym terenie mogą narazić właściciela lub zarządcę budynku na odpowiedzialność karną.

Jak ochronić budynek przed pożarem?

Planowanie PPOŻ w przedsiębiorstwie to szeroki zakres specjalistycznych działań, które mają na celu wyeliminowanie lub możliwie jak największe zminimalizowanie ryzyka powstania oraz rozprzestrzenienia się pożaru. Do najważniejszych zadań specjalistów (i właścicieli budynków), zalicza się przede wszystkim konieczność:
• przestrzegania wszelkich wymagać techniczno-budowlanych oraz technologicznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
• wyposażenia budynku w stosowny sprzęt gaśniczy i przeciwpożarowy (a także zadbanie o jego naprawę lub konserwację),
• zapewnienia osobom znajdującym się w budynku możliwości natychmiastowej, sprawnej ewakuacji,
• ustalenia metod działania w sytuacji, gdy dojdzie do niebezpiecznej sytuacji (np. w przypadku wybuchu pożaru),
• odpowiedniego przygotowania budynku do przeprowadzenia akcji ratowniczej,
• dokładnego zapoznania się z przepisami przeciwpożarowymi (dotyczy to również pracowników oraz innych osób użytkujących budynek),
• wyznaczenia pracowników, odpowiedzialnych za organizację ewakuacji, udzielanie pierwszej pomocy oraz kwestie związane ze zwalczaniem pożaru (zgodnie z art. 207 KP).

Planowanie PPOŻ w przedsiębiorstwie tylko ze specjalistą!

Aby zapewnić sobie oraz swoim pracownikom pełne bezpieczeństwo, konieczne jest skorzystanie z usług specjalistów w zakresie BHP i usług PPOŻ. Dokonają oni stosownego audytu przeciwpożarowego, ocenią stan bezpieczeństwa, przeprowadzą próbne ewakuacje i ćwiczenia, a także przeprowadzą niezbędny nadzór nad procedurami i dokumentacją. Specjaliści są również odpowiedzialni za przeprowadzenie szkolenia z zakresu PPOŻ, które – jak już wspomnieliśmy – jest niezbędne w każdym przedsiębiorstwie.

Jeżeli więc zależy Ci na bezpieczeństwie swoim oraz swoich pracowników, a do tego chcesz w stu procentach dostosować się do obowiązujących regulacji prawnych – skorzystaj z usług specjalistów, dzięki którym możliwe będzie skuteczne planowanie PPOŻ w przedsiębiorstwie.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.