Odporność pożarowa budynków i inne aspekty

Ocena bezpieczeństwa pożarowego budynków (odporność pożarowa budynków, odporność ogniowa) to proces niezwykle trudny do zrealizowania i zależny od wielu aspektów. Wymagania techniczne narzucają obowiązek utrzymania określonej nośności budynków w momencie zagrożenia pożarem. Nieprzestrzeganie ich może być powodem poważnych zagrożeń dla zdrowia i życia, dlatego tak duży nacisk kładzie się na sprawdzanie wszelkich elementów ppoż znajdujących się w budynkach.

Wyznaczając wymagania techniczne wprowadzono podział budynków na 4 kategorie:
● budynek niski: do 12 metrów nad poziomem terenu,
● budynek średniowysoki ppoż określa między 12, a 25 metrów nad poziomem terenu,
● budynki wysokie od 25 do 55 metrów nad poziomem terenu,
● wysokościowe: >55 metrów nad poziomem terenu.

Odporność pożarowa budynków, inaczej nazywana odpornością ogniową

To określenie, które wskazuje na zdolność budynku do “poradzenia sobie” z pożarem. Miarą poszczególnych elementów są trzy kryteria: nośność ogniowa (R) szczelność ogniowa (E) oraz izolacyjność ogniowa (I) określana w minutach liczonych od momentu powstania pożaru, aż do zniszczenia danego elementu budynku.

Nośność ogniowa (R) to stan, w którym dany element niszczy się i przestaje skutecznie spełniać swoją funkcję w wyniku zniszczenia mechanicznego.
Szczelnością ogniową (E) nazywa się stan, w którym dany element niszczy się i przestaje skutecznie spełniać swoją funkcję w wyniku powstawania pęknięć czy szczelin, przez które ogień swobodnie może przenikać.
Izolacyjność ogniowa (I) to stan w którym dany element niszczy się i przestaje skutecznie spełniać swoją funkcję na skutek przekroczenia granicznej temperatury na powierzchni nienagrzewanej.

Odporność pożarowa budynków – klasy

Podaje się pięć klas odporności lub ich części. Wszelkie elementy budynku powinny spełniać odpowiednie wymagania, w zależności od tego, do jakiej klasy odporności są zaliczone. W przypadku niespełnienia odpowiedniego kryterium poszczególnych elementów zagrożenie zawaleniem budynku lub jego części znacznie wzrasta. Co więcej – w przypadku pożaru nieprzystosowane elementy mogą utrudnić lub uniemożliwić drogę ewakuacji.

Określenie cech ogniowych w przypadku normalnego użytkowania poszczególnych elementów jest niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe do zrealizowania. Przykładowo zbadanie odporności ogniowej okien ppoż jest możliwe tylko i wyłącznie poddając je próbie i narażając je na bezpośredni kontakt z ogniem. Prosta ocena odporności jest możliwa jedynie w wyjątkowych przypadkach (np. w przypadku elementów wykonanych z niepalnych materiałów).

Istnieje obszerny spis wytycznych, które bezwzględnie należy przestrzegać w celu zachowania bezpieczeństwa. Szczególną uwagę poświęcono między innymi: określeniem wymogów dotyczących przegród wewnętrznych i ścian, przekrycia dachów, wymaganych klas odporności ogniowej w kotłowniach, żużlowni, magazynach oleju opałowego czy pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Opisano również wymogi techniczne dotyczące pasa międzykondygnacyjnego. Zapoznanie się z wszelkimi wymaganiami oraz przestrzeganie ich to bezwzględny obowiązek. Wszystkie rozwiązania ppoż mają ograniczać ryzyko wystąpienia pożaru lub (w razie jego wystąpienia) ukierunkować rozprzestrzenienie ognia na wiele sposobów.

Źródło: https://www.arslege.pl/podzial-budynkow-na-cele-okreslenia-wymagan-technicznych-i-uzytkowych/k218/a23155/


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.