Kto musi przechodzić szkolenie BHP

Szkolenia BHP stanowią bardzo ważny element funkcjonowania przedsiębiorstwa ponieważ to pracodawca jest odpowiedzialny za przeszkolenie i  zapewnienie swoim pracownikom odpowiednich warunków do pracy. Stanowi o tym Kodeks Pracy, w którym jest bardzo dokładnie określone, że zarówno pracodawca jak i jego pracownicy muszą znać przepisy oraz przejść odpowiednie szkolenie BHP. Obowiązek ten powinien być dopełniony jeszcze przed podjęciem pracy a w późniejszym czasie należy pamiętać o badaniach okresowych zgodnie z terminami określonymi przez ustawodawcę dla poszczególnych typów zawodów, wynikających z nich obowiązków i ryzyk zawodowych z nimi związanych.  Dlatego zarówno pracodawca, kadra kierownicza oraz pracownicy muszą przejść odpowiednie dla swojego stanowiska pracy szkolenie z zakresu BHP

Szkolenie BHP pracodawcy 

 Odbycie szkolenia BHP wymagane jest też przez pracodawcę, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążącym na nim obowiązków. Szkolenie to musi też być okresowo powtarzane. Podczas takiego szkolenie pracodawca dowiaduje się o obowiązkach ochrony zdrowia i życia pracowników. Ogólne zalecenia dotyczące postępowania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, oraz zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Podczas szkolenia omawiane są także kwestie ochrony pracowników znajdujących się pod szczególną ochroną tj. pracownic w ciąży, karmiących piersią, pracowników niepełnosprawnych czy też  pracowników młodocianych. Poruszane są też kwestie wypadków w pracy i wszelkich formalności, które są z nimi związane. Warto zaznaczyć, że w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca nie ma obowiązku przejść szkolenia BHP, nie mniej jednak może wziąć udział w szkoleniu z własnej woli.

Szkolenie BHP kadry kierowniczej 

Warto zwrócić także uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kadra kierownicza powinna przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od chwili podjęcia pracy na stanowisku. Szkolenie takie powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. W ramach szkolenia kadra kierownicza otrzymuje niezbędne informacje aby poprawnie ocenić ryzyko i zagrożenia występujące na podległym im stanowiskach pracy. Bardzo istotnym elementem jest także umiejętna analiza zagrożeń oraz możliwości wykluczania ich w środowisku pracy podwładnych. 

Szkolenie BHP dla pracowników 

Jak już wcześniej zostało wspomniane pracodawca ma obowiązek przeszkolić pracownika z zakresu BHP, przed przystąpieniem do pracy.  W ramach takiego szkolenia pracownik dowiaduje się miedzy innymi o jego prawach i obowiązkach wobec pracodawcy, podstawowe kwestie związane z przepisami BHP, przepisy przeciwpożarowe,  dowiaduje się o ryzyku i zagrożeniach występujących podczas wykonywania pracy . Bardzo ważnym elementem szkolenia są kwestie odpowiedzialności za łamanie przepisów BHP zarówno przez pracownika jak i pracodawcy.  Pracownik powinien w ramach szkolenia zapoznać się i przejść instruktaż nowego stanowiska pracy.  Szkolenia takie muszą odbywać się cyklicznie tak, aby pracownik był na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami oraz mieć świadomość swoich praw i obowiązków. 

Szkolenie BHP w czasie Covid-19 

W związku z tym, że szkolenie BHP to obowiązek, którym objęty jest każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, rodzi się pytanie co w sytuacji ograniczonych kontaktów ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.  Dzięki rozwojowi technologicznemu bez problemu można przeprowadzić takie szkolenia zarówno w trybie stacjonarnym jak i online. Dlatego jeśli szukasz rozwiązań, które Cię interesują zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. 


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
Siedziba firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 59
35-301 Rzeszów

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.