Inspektor ppoż w zakładzie pracy?

Inspektor PPOŻ w zakładzie pracy – po co jest potrzebny?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Kodeksie Pracy wprowadzonej od stycznia 2009 roku, każdy pracodawca obowiązany jest do wyznaczenia pracownika (lub pracowników) do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji personelu. Dokładny spis praw i obowiązków takiej osoby sporządza pracodawca, jednak przepisy określają jakie zadania powinien on wykonywać.

Przede wszystkim, inspektor PPOŻ powinien kontrolować i udzielać porad pracodawcy odnośnie działań związanych z ochroną przeciwpożarową (wyposażenie, konserwacja i naprawa gaśnic, dbanie o stan instalacji i technologii) oraz pilnować terminów przeglądów sprzętów służących do ochrony przeciwpożarowej. Na jego barkach leży również stosowanie odpowiednich procedur związanych z przygotowaniem do przeprowadzenia ewentualnych akcji ratowniczych. W tym celu jego obowiązkiem jest zapoznanie z obowiązującymi przepisami pozostałych pracowników, organizowanie ewakuacji próbnych czy kontrola przestrzegania przez pracowników zasad PPOŻ. W przypadku wszelkich nieprawidłowości czy zagrożeń inspektor ma obowiązek złożenia odpowiednich wniosków wzywających do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, a także zgłoszenie pracodawcy informacji o osobach niedostosowujących się do wymaganych przepisów.

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Bezwzględnym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie możliwie jak największego bezpieczeństwa w miejscu pracy wszystkim swoim pracownikom. Szkolenie BHP, wyznaczenie miejsca ewakuacji oraz przekazanie wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego to jedne z jego najważniejszych zadań. Jednak zgodnie ze zmianami, które nastąpiły 18 stycznia 2009 roku, pracodawca musi zadbać o wyznaczenie osoby (lub osób) odpowiedzialnej za udzielenie pierwszej pomocy, zwalczania pożarów i ewakuacji. Pozostali pracownicy muszą zostać powiadomieni o osobie zajmującej stanowisko inspektora PPOŻ, posiadać jego imię i nazwisko, miejsce pracy oraz numer telefonu umożliwiający komunikację.

Według przepisów, firmy nie są zobowiązane do zatrudnienia inspektora PPOŻ na pełen etat. Pracodawca może zatrudnić osobę odpowiedzialną za wykonywanie czynności ochrony PPOŻ jedynie na część etatu.

Inspektor PPOŻ w zakładzie pracy – wymagane kwalifikacje

Osobą wyznaczoną do pełnienia obowiązków inspektora PPOŻ w zakładzie pracy może być tylko ktoś, kto posiada odpowiednie kwalifikacje. Obowiązkowo musi mieć wykształcenie minimum średnie oraz posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ochrony przeciwpożarowej lub szkolenia aktualizującego dla inspektorów ochrony PPOŻ. Należy pamiętać, że w/w uprawnienia posiadają ważność 5 lat. Przed upływem tego okresu należy ponownie przystąpić do kursu.

Szkolenia organizuje szkoła PSP, instytuty badawcze PSP oraz ośrodki szkolenia PSP. Zarówno za opracowanie, jak i zatwierdzenie całego programu przeprowadzanych szkoleń odpowiada Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Kwota szkolenia wynosi 1250 zł.

Warto wiedzieć, że na rynku działają firmy specjalistyczne oferujące pomoc w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie osoby są odpowiednio przeszkolone i posiadają niezbędne szkolenia i fachową wiedzę w zakresie ochrony PPOŻ.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.