Ewakuacja próbna – pożar w firmie

Ewakuacja próbna – pożar w firmie

Podstawowym zadaniem właściciela lub zarządcy obiektu, jest zapewnienie jego użytkownikom pełnego bezpieczeństwa, również tego związanego z ochroną przeciwpożarową. A na tę składa się kilka czynników, o które należy zadbać, by użytkownicy danego obiektu byli przygotowani na każdą ewentualność. Podstawą jest oczywiście ewakuacja próbna – kiedy wybuchnie pożar w firmie, każdy będzie dzięki niej wiedział jak powinien się zachować.

Pożar w firmie a ewakuacja próbna – jakie ma znaczenie?

Choć wiele osób podważa zasadność organizowania ewakuacji próbnych, ponieważ nie oddają one warunków, jakie panują w rzeczywistej sytuacji zagrożenia, tzn. wybuchu pożaru, to ich organizacja jest niezbędna z co najmniej kilku powodów. Przede wszystkim – ewakuacja próbna pozwala w praktyce ocenić, czy dany obiekt spełnia wszelkie warunki, jakie wymagają przepisy ppoż. I czy został przygotowany do ewakuacji pod względem techniczno-organizacyjnym. Do warunków tych zaliczamy między innymi:

  • odpowiednią liczbę wyjść,
  • właściwą szerokość wyjść,
  • odpowiednie długości dróg ewakuacyjnych,
  • zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem,
  • właściwe wydzielenie dróg ewakuacyjnych.

Oczywiście to nie wszystko. Pożar w firmie wybucha zawsze zupełnie niespodziewanie, co prowadzi do pojawienia się nerwowych reakcji, a w przypadku szczególnie dużego zagrożenia – nawet paniki osób, znajdujących się w budynku. Dlatego też przećwiczenie pewnych schematów działania oraz pokazanie pracownikom tego, jak zachować się w sytuacji zagrożenia jest absolutnie niezbędne. Ewakuacja próbna pozwala sprawdzić zachowanie grupy, a następnie wyciągnąć wnioski i nauczyć pracowników właściwych zachowań. Dzięki temu będą oni wiedzieli jak reagować w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia.

Jak przygotować się do ewakuacji próbnej?

Warto wiedzieć, że zorganizowanie ewakuacji próbnej nie może mieć miejsca bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Taka informacja powinna zostać przekazana minimum na tydzień przed przeprowadzeniem ewakuacji próbnej.

Co więcej – właściciel przedsiębiorstwa, chcący nauczyć pracowników jak prawidłowo reagować w trakcie pożaru w firmie, powinien wcześniej zapoznać swoich pracowników z zasadami ewakuacji, a przede wszystkim – zorganizować szkolenie dotyczące ochrony przeciwpożarowej, w trakcie którego omawiane będą również kwestie związane z ewakuacją.

Co zrobić, aby ewakuacja próbna przebiegła prawidłowo?

Aby przygotować się na pożar w firmie, koniecznie trzeba wyciągnąć jak najwięcej wniosków z takiej próbnej ewakuacji. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy właściciel firmy zaangażuje specjalnych obserwatorów, którzy zwrócą uwagę na to, jak przebiega ewakuacja, jakie nieprawidłowości pojawiły się w jej trakcie i jaki czas potrzebny był pracownikom na opuszczenie konkretnej strefy. Dzięki temu możliwa będzie dokładna analiza, wyciagnięcie prawidłowych wniosków i odpowiednie zabezpieczenie się na wypadek przyszłej sytuacji zagrożenia pożarem w firmie.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.