Dotacje ZUS.

Niespełna tydzień temu Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Program skierowany jest na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Wnioski można składać od 27 lipca do 31 sierpnia.

Jako podstawowy cel konkursu wybrano oczywiście poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami i chorobami zawodowymi.

Jakie działania będą przedmiotami dofinansowywania?

Dotacje ZUS. Dokonano wyboru obszarów technicznych, w których mieszą się działania. Jest to przede wszystkim bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy oraz urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi, oraz promieniowaniem elektromagnetycznym. Kwalifikują się także działania związane z oświetleniem miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym czy ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną. Wszystkie urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze oraz urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza, także będą uznane za odpowiednie do projektu. Dofinansowaniu podlega także sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy oraz sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Nie zapominajmy również o sprzęcie i urządzeniach służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne, który podobnie ujęty jest w projekcie.

poprawa bhp konkurs zus

Dotacje ZUS. Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz z opłacaniem podatków. Nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. A także nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany i nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania.

Co zrobić, aby ubiegać się o dofinansowanie?

Na początek należy pobrać wszystkie wymagane dokumenty ze strony konkursu na dotacje ZUS i zapoznać się z regulaminem. Wypełnić Wniosek samodzielnie lub skorzystać z pomocy Ekspertów ds. dofinansowania. Następnie przygotować wersję elektroniczną oraz papierową (wszystkie dokumenty powinny być w formie dokumentu z rozszerzeniem .pdf oraz nie większe niż 7 000 kB). Opracowany szczegółowy wniosek i wszystkie konieczne załączniki, należy przesłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pomocą strony www. Należy pamiętać, aby podpisać wersję papierową Wniosku i złożyć go w swojej placówce ZUS lub wysłać pocztą.

W razie problemów można skorzystać z pomocy, wysyłając zgłoszenie poprzez formularz na stronie https://dotacjezus.pl/wniosek_zus_bhp/

Na wyniki konkursu, trzeba będzie poczekać, ponieważ ZUS ogłosi je do 31 grudnia 2020 r.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.