Czym jest gęstość obciążenia ogniowego?

Aby zachować jak największe bezpieczeństwo związane z ochroną przeciwpożarową w budynku, niezbędne jest dostosowanie się do aktualnie obowiązujących norm, a także poznanie pojęć, które przybliżą nas do uzyskania bezpieczeństwa. Zapoznajmy się z jednym z tych najważniejszych i odpowiedzmy sobie na pytanie „czym jest gęstość obciążenia ogniowego?”. Jak się okazuje, to bardzo ważne pojęcie, które ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo budynków i znajdujących się w nich osób.

Czym jest gęstość obciążenia ogniowego?

Mówiąc możliwie jak najprostszym językiem – jest to energia cieplna materiałów palnych znajdujących się w obiekcie, która powstaje w momencie ich spalania. Mogą to być zarówno materiały składane, jak również wytwarzane czy transportowane w danym miejscu, a ich liczba nie powinna przekraczać ustalonych norm – w przeciwnym wypadku zagrożenie pożarowe będzie większe, niż przewidziano w projekcie, co znacznie zwiększy niebezpieczeństwo w danym budynku. Jednostka miary, jaka obowiązuje w przypadku gęstości obciążenia ogniowego to MJ/m2 (megadżule na metr kwadratowy).

Gęstość obciążenia ogniowego obliczana jest dla obiektów magazynowych i produkcyjnych.

Wzór, dzięki któremu można obliczyć gęstość obciążenia ogniowego:

wzór obciążenia ogniowego

 • Qd – wartość gęstości obciążenia ogniowego (w MJ/m2).
 • Qci – ciepło spalania materiałów (w MJkg).
 • Gi – masa materiałów palnych (w kg).
 • n – liczba materiałów palnych znajdujących w obiekcie.
 • F – powierzchnia pomieszczenia (w m2).

Aby dokładnie odpowiedzieć na pytanie „czym jest gęstość obciążenia ogniowego?” i jaki ma wpływ na bezpieczeństwo obiektów oraz znajdujących się w nich osób, niezbędne jest zrozumienie tego, jak istotne jest gromadzenie w strefie pożarowej odpowiednich ilości materiałów palnych. Ich zbyt duża ilość, a przy tym brak odpowiednich systemów zwalczania pożarów może spowodować, że nie tylko dojdzie do bardzo szybkiego powstania ognia, ale również jego błyskawicznego rozprzestrzenienia się, co może spowodować doszczętne spłonięcie obiektu.

Niezbędne jest więc dostosowywanie się do norm, co niestety bardzo często nie ma miejsca, a budynki – w szczególności produkcyjne oraz magazynowe – projektowane są przy założeniu najniższej wartości gęstości obciążenia ogniowego, co jest bardzo ryzykowane i może przynieść ogromne szkody. Co więcej – w przypadku nieprawidłowego użytkowania obiektu i niedostosowania ilości materiałów palnych do powierzchni obiektu, w przypadku wystąpienia pożaru, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu nie będzie mógł liczyć na odszkodowanie.

Gęstość obciążenia ogniowego a wymagania

Skoro wiemy już czym jest gęstość obciążenia ogniowego, warto również wiedzieć, że determinuje ona rozmaite wymagania, m.in. w zakresie:

 • klasy odporności pożarowej budynku,
 • dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej,
 • warunków ewakuacji,
 • odległości między budynkami,
 • doprowadzania drogi pożarowej,
 • ilości wody i środków gaśniczych,
 • hydrantów wewnętrznych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z tym zagadnieniem, warto skontaktować się ze specjalistami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.