BHP. Podsumowanie roku 2019

Mijający rok był dość intensywny, jeżeli chodzi o nowelizacje prawne i zmiany w przepisach. Czy faktycznie większość z nich wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, dowiemy się w najbliższej przyszłości. Jednak by mieć punkt odniesienia, zebraliśmy najważniejsze w naszym podsumowaniu.

Już pierwszego stycznia, a w zasadzie ostatniego dnia grudnia 2018, weszło w życie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali. Regulacja była wynikiem zmian technologicznych, poprzednie rozporządzenie było z dnia 30 grudnia 1999. Pełen tekst rozporządzenia do pobrania tutaj. Także 1 stycznia zaczęły obowiązywać zmiany, znoszące obowiązek szkoleń okresowych BHP. Docelowo miały być uproszczeniem dla przedsiębiorców, a dotyczyły części pracowników administracyjno-biurowych w firmach do 50 pracowników. Pełen tekst do pobrania poniżej

Zmiany w prawie 2019

Pod koniec stycznia weszły także w życie zmiany w rozporządzeniu dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zmiana przepisów była spowodowana bezpośrednio tragedią w koszalińskim escape room’ie, gdzie zginęło 5 osób. Rozporządzenie m.in nakazuje, aby minimum raz na 2 lata przeprowadzać, praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz obiektu budowlanego lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzenie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej. Treść do pobrania

Na początku kwietnia zaczęły obowiązywać wyższe kwoty z tytułu wypadków przy pracy, w przypadku jednorazowych odszkodowań. Każdy tzw. procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu to 108 złotych więcej. Wszystkie kwoty jednorazowych odszkodowań dostępne są np. na stronie ZUS, a pełna treść dostępna poniżej.

Pierwszego czerwca zaczęło obowiązywać rozporządzenie, w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Określa ono m.in. sposób i tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, warunki przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, czy wzory wniosków. Całość dostępna poniżej

Również w czerwcu weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Wprowadzono nowy wzór protokołu powypadkowego oraz wzór statystycznej karty wypadku przy pracy (z poprzedniego wzoru można korzystać jeszcze do końca 2019 roku).
W tym samym miesiącu weszły w życie zmiany dotyczące rozporządzenia w sprawie szkoleń BHP. Był to m.in. nowy wzór karty szkolenia wstępnego oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. Rozporządzenie oraz wzór do pobrania poniżej

BHP 2019

W październiku wprowadzono zmiany dotyczące uprawnień do obsługi wózków jezdniowych. Głównym celem było rozwiązanie niejasności przepisów, jakie powinni spełniać operatorzy do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Natomiast w listopadzie zmieniono rozporządzenie w sprawie powołania członków Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Podsumowując, w dziedzinie bezpieczeństwa w mijającym roku działo się całkiem dużo. A jak przedstawiały się tematy wyszukiwane w sieci związane z tematyka BHP?

trends.embed.renderExploreWidget(„RELATED_QUERIES”, {„comparisonItem”:[{„keyword”:”/m/035sx5″,”geo”:”PL”,”time”:”2018-12-21 2019-12-21″}],”category”:0,”property”:””}, {„exploreQuery”:”geo=PL&q=%2Fm%2F035sx5&date=today 12-m”,”guestPath”:”https://trends.google.com:443/trends/embed/”});

1-bezpieczenstwo-i-higiena-pracy-przy-eliminowaniu-przedmiotow-niebezpiecznych

2-likwidacja-szkolen-okresowych-bhp

3-w-sprawie-ochrony-przeciwpożarowej-budynkow

4-wyzsze-kwoty-tytulu-wypadkow-przy-pracy

5-wzory-wnioskow

6-wzor-protokolu

7-statystyczna-karta-wypadku-przy-pracy

karta-szkolenia wstepnego-bhp

9-bhp-wozki-jezdniowe


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.