Bezpieczne wykonywanie pracy

Bezpieczne wykonywanie pracy – stoimy na jego straży

Bezpieczeństwo i higiena pracy oznaczają przede wszystkim  bezpieczne wykonywanie pracy na każdym odcinku działania przedsiębiorstwa lub instytucji. Naszą misją jest skuteczne implementowanie przepisów prawa pracy dla naszych Klientów, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania przepisów prawa pracy.

Dzięki naszej pracy można mieć pewność, że warunki w przedsiębiorstwie są bezpieczne, a pracownicy mogą spokojnie wykonywać powierzone im obowiązki. Nasza praca pozwala na obiektywną ocenę budynków pod katem bezpieczeństwa i higieny pracy – wskażemy niedociągnięcia i możliwe niedociągnięcia, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia, a także wskażemy możliwe sposoby rozwiązania tych problemów.

Bezpieczne wykonywanie pracy – to unikanie problemów

Przeprowadzimy również audyt zgodności procedur i dokumentacji z wymogami przepisów BHP. Dzięki temu w czasie kontroli wszystko będzie w przygotowane w odpowiedni sposób. Nasza firma świadczy również usługi w zakresie dokumentacji powypadkowej. Wspieramy bezpieczne wykonywanie pracy na każdym odcinku.

Oferta usług z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy zawiera następujące czynności:

 • Przeglądy obiektów pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Nadzór zgodności procedur i dokumentacji z wymogami przepisów BHP
 • Dokumentacja powypadkowa
 • Rejestry wypadków i chorób zawodowych
 • Instrukcje BHP
 • Szkolenia wstępne i okresowe
 • Udział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Inspekcją Sanitarną
 • Obsługa postępowań powypadkowych
 • Pomoc w zakresie zapewnienia odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników
 • Przeglądy obiektów

Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.