Baza Danych Odpadowych – konieczność rejestracji

Kiedy jest potrzebne BDO?

Wiele osób zastanawia się, czym jest BDO? Jako firma specjalizująca się w dbaniu o bezpieczeństwo i porządek organizacji mamy pełną wiedzę w tym zakresie. BDO jest tożsame z Bazą Danych Odpadowych, która prowadzi Ministerstwo Kultury i Środowiska. Jest to system informatyczny na oficjalnym serwerze rządowym gromadzący informacje o gospodarowaniu odpadami. Rejestracja w BDO i składanie sprawozdań dotyczą przedsiębiorstw, które w trakcie swojej działalności wytwarzają odpady lub produkują opakowania lub pakują w opakowania swoje produkty. W bazie BDO znajdą się producenci opon, smarów, urządzeń zasilanych elektrycznie. Te produkty, gdy są wyeksploatowane, stają się odpadami, którymi trzeba się odpowiednio zająć w trosce o środowisko. Zakres działalności BDO i obowiązki narzucone na przedsiębiorstwa określone są w ustawie. Za brak rejestracji w przypadku firm, które powinny jej dokonać, grożą kary, w tym również kara aresztu. Z naszą firmą nie ma wątpliwości co do całego procesu rejestracji i składania sprawozdań, w związku z tym już nigdy nie będziesz musiał zadawać sobie pytań – co to jest BDO i kogo dotyczy?

Jak logować się do BDO?

Pierwszym krokiem jest potwierdzenie swojej tożsamości za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE). Tym samym uzyskuje się dostęp do systemu bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Możliwość korzystania z wszystkich funkcji bazy dotyczy użytkowników, którzy powiążą się z kontem podmiotu zarejestrowanego w Rejestrze-BDO. W tym celu należy wprowadzić dziewięciocyfrowy numer rejestrowy (login) i hasło. W przypadku gdy podmiot nie logował się w Rejestrze BDO po raz pierwszy, to trzeba wykorzystać tymczasowe hasło wydane przez urząd marszałkowski. Jeśli jednak podmiot swoje pierwsze logowanie wykonał w Rejestrze-BDO, to trzeba podać aktualne hasło do Rejestru-BDO. Logowanie jest możliwe dla użytkownika głównego i użytkowników podrzędnych, którzy uzyskali zaproszenie mailowe.